Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/105
Title: The teaching practicum and becoming a competent teacher
Authors: Huszti Ilona
Густі Ілона
Keywords: mentors;will-be teachers;teaching practice
Issue Date: 2011
Publisher: PoliPrint Kft.
Type: dc.type.article
Citation: In Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2011. X. évfolyam, 2. kötet. pp. 89-97.
Series/Report no.: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;X. évfolyam, 2. kötet
Abstract: Abstract. It is acknowledged that one of the crucial elements in the process of becoming a competent teacher is the teaching practicum done by college or university students. During the practicum the pre-service or student teachers observe real learners, teachers and syllabi in their original contexts. It is obvious that student teachers need plenty of help during their practicum. They can obtain it from their cooperating teacher or mentor. Farrell (2008) believes that these teachers are the main sources of the support needed by student teachers because they are “the most influential people” during the teaching practicum; they have probably the greatest professional impact on the student teachers. The student teachers’ task is to acquire the different aspects of the teaching profession during the practicum (Bárdos et al., 1994). Therefore, to achieve all the above enumerated issues it is of utmost importance that student teachers work together with the most competent mentors during their practicum. The main aim of the research was to investigate and survey student teachers’ needs during their teaching practicum, the kind of support they expect from their mentors and other participants of the teaching process, as well as the kind of help student teachers obtain during their teaching practicum.
Absztrakt. A tanárképző intézmények hallgatói által iskolákban végzett tanítási gyakorlat elismerten az egyik legfontosabb elem a tanárrá válási folyamatban. Gyakorlatuk során a hallgatóknak sok segítségre van szükségük. Mindezt a mentoroktól kaphatják meg. Ők a diákok számára szükséges támogatás fő forrásai. Fontos tehát, hogy tanítási gyakorlatuk során a tanárjelöltek kompetens mentorokkal dolgozhassanak együtt. Kutatásunkban felmértük, milyen igényeket támasztanak a tanárjelöltek a tanítási gyakorlattal szemben, milyen szakmai támogatásra számítanak, milyen segítséget kapnak a tanítási gyakorlatuk során. Felmérésünkben 49 angol szakos végzős főiskolai hallgató szerepelt válaszadóként 2008–2010 között, akik már teljesítették kötelező iskolai gyakorlatukat. Kérdőív segítségével három témakörben vizsgálódtunk: a tanítás megtervezése, tanítási mód, szakmai kapcsolatok. A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a tanárjelölteknek több támogatásra van szükségük a gyakorlatuk során. Minden, amit a gyakornokok a tanítási gyakorlat idején megtapasztalnak az iskolában, befolyásolja tanárrá válásukat, mert ekkor alakulnak ki bennük a tanári pályához szükséges készségek.
Резюме. Загальновизнаний факт, що одним із найважливіших елементів у становленні компетентного вчителя є педагогічна практика, яку студенти проходять у школі. Під час цієї практики студентам необхідна значна допомога. Цю допомогу вони дістають від своїх менторів, тобто вчителів-фахівців, які керують практикою. Тому дуже важливо, щоб студенти співпрацювали з найкращими педагогами. У статті розглянуто та проаналізовано запити студентів стосовно педпрактики, те, на яку професійну допомогу вони розраховують від менторів, і яку допомогу вони отримують під час практики. Учасниками нашого дослідження стали 49 студентів четвертого курсу ЗУІ спеціальності «англійська мова». За допомогою анкети ми опитали студентів про: планування навчального процесу, методику навчання, професійні стосунки. Виходячи з результатів дослідження, можемо стверджувати, що студентам-практикантам необхідна ще більша допомога під час педагогічної практики. Все, що студенти-практиканти пізнають у школі, впливає на процес становлення вчителя-професіонала, тому що під час практики формується більшість навичок, які необхідні для цієї професії.
Description: https://www.kmf.uz.ua/hun114/letoltes/acta/acta_2011_2.pdf
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/140001
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/105
ISBN: 978-966-2595-16-1
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Acta Academiae Beregsasiensis
Huszti Ilona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huszti_I_The_teaching_practicum_and_becoming_a_competent_2011.pdfIn Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2011. X. évfolyam, 2. kötet. pp. 89-97.406.73 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons