Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1152
Title: Актуальність формування суб’єктності майбутніх бакалаврів іноземної мови як складової професійної ідентичності
Authors: Гнатик Каталін
Katalin Hnatyk
Hnatik Katalin
Keywords: іноземна мова;професійна ідентичність
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во МДУ
Type: dc.type.extendedAbstract
Citation: Гнатик Каталін: Актуальність формування суб’єктності майбутніх бакалаврів іноземної мови як складової професійної ідентичності. In Т. Д. Щербан (гол.ред.): Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., Мукачево. Мукачево, Вид-во МДУ, 2020. c. 65-66.
Abstract: Резюме. В умовах світових глобалізаційних процесів безперервно росте інтерес до проблеми професійної ідентичності фахівців, у тому числі майбутніх бакалаврів іноземної мови. Професійне конструювання особистості – тривалий процес, який починається з вибору професії і завершується повною професіоналізацією особистості. Під впливом соціальних, економічних, політичних і культурних чинників з’являються нові вимоги до організації професійно-орієнтованого навчання майбутніх філологів, відбувається переосмислення процесу самовизначення, становлення особистості фахівця. Реалізація особистісноорієнтованого підходу незалежно від наявності різних поглядів на структуру особистості спрямовує процес формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови на особистість як на ціль, суб’єкт, результат і головний критерій його ефективності, а також уможливлює урахування рівня індивідуального розвитку студентів; їх знань, умінь і навичок; а також задатків і здібностей.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1152
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Hnatik Katalin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hnatik_K_Aktualnist_formuvannia_subiektnosti_maibutnikh_bakalavriv_2020.pdfГнатик Каталін: Актуальність формування суб’єктності майбутніх бакалаврів іноземної мови як складової професійної ідентичності. In Т. Д. Щербан (гол.ред.): Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., Мукачево. Мукачево, Вид-во МДУ, 2020. c. 65-66.580.15 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons