Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1174
Title: A vizeletkiválasztó szervrendszerre ható gyógynövények felmérése és jellemzése Verbőc (Nagyszőlősi járás) területén
Other Titles: Дослідження лікарських рослин на території с. Вербовець (Виноградівський район), які впливають на органи сечовиділення
Authors: Fazekas Marietta
Фозекош Маріета
Keywords: cönológiai tabella;gyógyszerek;térbeli eloszlás;betegségek
Issue Date: 19-Jul-2021
Publisher: Biológia és Kémia Tanszék
Type: dc.type.master
Citation: Fazekas Marietta: A vizeletkiválasztó szervrendszerre ható gyógynövények felmérése és jellemzése Verbőc (Nagyszőlősi járás) területén. Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász, 2021. 70 p.
Abstract: Munkánk fő célja Verbőc település egy kiválasztott területének gyógynövény flórájának felmérése volt, különös tekintettel a vizeletkiválasztó szervrendszer megbetegedéseire alkalmas növényekre. E projekt keretében több munkafolyamatot is elvégeztünk. Első és legfontosabb lépésünk a rendelkezésünkre álló szakirodalmak felkutatása és a számunkra nélkülözhetetlen információk rendszerezése és tanulmányozása volt. A soron következő lépés a legideálisabb terület kiválasztása volt. Ahhoz, hogy ezt a területet ki tudjuk választani több területet is bejártunk, felmértük a földrajzi adottságokat és a jelen lévő növényfajokat. A felsorolt tényezők alapján esett a választásunk a mesterséges tópartra és környékére, mivel ez a terület mutatkozott a legváltozatosabbnak minden szempontból. Miután már rendelkeztünk egy területtel vizsgálatunkat el is végeztük 2020. július 8-án. A terület különböző pontjain egy vonal mentén négy 20 m2 –es mintavételi kvadrátot jelöltünk ki. A kvadrátokban beazonosítottunk a jelen lévő növényfajokat, fényképeket készítettünk és a kétséges növényekből herbáriumot gyűjtöttünk. A kapott eredmények alapján minden kvadrátnak elkészítettük a cönológiai tabelláját. A tabella adataiból pedig elvégeztük a kiértékeléseket. A cönológiai felmérés alapján arra jutottunk, hogy a vizsgált területen a kozmopolita és az eurázsiai flóraelemhez tartozó fajok az uralkodóak. Az életforma szerinti megoszlásban az évelők (H, Hemikryptophyták) vannak túlsúlyban, az áttelelő szerveik a talaj felszínén vagy közvetlenül alatta helyezkednek el. Az állomány másik felét képezik az egyévesek (Th, Therophyták): a kedvezőtlen időszakot mag formájában vészelik át. A vizsgált területen előforduló növények hőigényüket tekintve nagy számban a lomberdő klímához tartoznak. A vízigényt vizsgálva elég változatos eredményt kaptunk a területről, ami nem meglepő hiszen a négyes számmal jelölt terület nyugati része a tópartban végződik, így adataink alapján a növényzet a mérsékelten száraz (3), a mérsékelten üde (4), üde (5), mérsékelten nedves (6) kategóriákba sorolható. Az R-értéknek köszönhetően megállapítottuk, hogy a terület növényei többségben a pH-ra nézve tág tűrésű (0) és az enyhén meszes (4) talajokat kedvelő fajokhoz tartozik. Kis számban előfordulnak még a közel semleges (3) talajokat kedvelő fajok is. Z- értékre nézve három kategóriába sorolhatók: a legnagyobb százalékban a degradációt kedvelő (5) fajok vannak, őket követik a degradációt jól tűrő (4) és a degradációt közepesen tűrő (3) fajok. A természetvédelmi érték kategória szerinti megoszlása szerint a (TZ) természetes zavarástűrők vannak a legnagyobb számban jelen, amelyek elviselik a kismértékű zavarást, sőt hatására képesek föl is szaporodni. Igen jelentős mennyiségben azonosítottunk be gyomnövényeket is (GY), amelyek az emberi beavatkozásnak köszönhetően jelentek meg a területen. Következő lépésben kiszűrtük azokat a növényeket, amelyek gyógynövényekként ismertek és a vizeletkiválasztó szervrendszer betegségeinek kezelésére alkalmasak. Ezek alapján nyolc olyan növényfajt azonosítottunk be, amelyek alkalmasak számunkra. Ezek a következőek: Madárkeserűfű (Polygonum aviculare), Kukorica (Zea mays), Orvosi székfű (Matricaria chamomilla), Közönséges nyír (Betula pendula), Tejoltó galaj (Gallium verum), Közönséges bojtorján (Arctium lappa), Nagy csalán (Urtica dioica), Vadszeder (Rubus fruticosus). Két növényfajt szeretnénk kiemelni a fentebbi leírásból, mégpedig azért, mivel e növények figyelemreméltóan nagy egyedszámban népesítették be a területet. Az első kvadrát több mint 75 %- át foglalta el a madárkeserűfű (Polygonum aviculare), ami az elvégzett irodalmi kutatások alapján igen értékes gyógynövény, bár sokan gyomnövényként tekintenek rá. Második ilyen fajunk pedig a nagy csalán (Urtica dioica), amely a négyes számú kvadrátban alkotott nagyobb állományt, őt is inkább, mint kiirtandó növényt említik, nem mint hasznos gyógynövényt.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1174
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Biológia tanszék

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fazekas_Marietta.pdfFazekas Marietta: A vizeletkiválasztó szervrendszerre ható gyógynövények felmérése és jellemzése Verbőc (Nagyszőlősi járás) területén. Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász, 2021. 70 p.2.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons