Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1293
Title: Görögkatolikus felekezeti iskolák működése Kárpátalján (1938-1944)
Other Titles: Функціонування греко-католицьких конфесійних шкіл на Закарпатті (1938-1944)
Authors: Antal Alex
Антал Олекс
Keywords: Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye;iskola;1938-1944;Kárpátalja;1943. évi sematizmus
Issue Date: 2021
Publisher: Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék
Type: dc.type.bachelor
Citation: Antal Alex: Görögkatolikus felekezeti iskolák működése Kárpátalján (1938-1944). Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, Beregszász, 2021. 41 p.
Abstract: A szakdolgozat a görögkatolikus felekezeti iskolák működését kívánta bemutatni 1938- 1944 között Kárpátalján. Kárpátalja lakosságának túlnyomó része ekkor ruszin volt, a ruszinok többsége pedig görögkatolikus volt ebben a korszakban, ezért is kapott a munkában kiemelt részt. Az első fejezetben a kutatási téma historiográfiai áttekintéséből kiderült, hogy görögkatolikus felekezeti oktatással kapcsolatban még nem született átfogó monográfia, mivel a vizsgálni kívánt kérdés a kevésbé kutatott témák közé tartozik. A második fejezetben az 1940. évi törvénycikk rövid ismertetésére törekedtünk, a törvényt azért kellett bevezetni, hogy általános műveltséget nyújtson minden tanuló számára, evvel felszámolva az analfabetizmust. A harmadik fejezetben a népiskolák működésével foglalkoztunk, megismerhettük, hogy milyen lehetett abban a rendszerben tanulni az akkori tanulóknak, bizonyítottá vált, hogy a görögkatolikus felekezeti iskolákban is a nyolcosztályos iskolatípust alkalmazták. A negyedik fejezetben ismertettük a korabeli Kárpátalján működő bizánci rítusú oktatási intézményeket. Négy megye szerint osztottuk fel a településeket: Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros megyékre. Összesen 92 oktatási intézmény került feldolgozásra, az intézmények zömében a 19. század végén épültek, többségében jó állapotban voltak az 1943-as évben. Sok helyen a tanári pozíciót a kántor töltötte be. Láthattuk, hogy a második világháború hatással volt az oktatás helyzetére, mivel az egyik településen azért nem volt felekezeti oktató, mert munkatáborban töltötte le büntetését. A görögkatolikusok többségében ruszin/rutén nyelvet beszéltek, a legtöbb intézmény a máramarosi megyében működtek. A magyar nyelvű egyházközségek leginkább az ugocsai és beregi megyékben terültek el. Ung megyében átlagban 229 tanuló vett részt a felekezeti oktatásban, a hittanórák száma itt átlagosan 12 tanóra; Bereg megyében 324 tanuló, hittanóra 30; Ugocsában 272 tanuló, hittanóra 14; Máramarosban 408 tanuló, a hittanórák száma átlagosan 16 óra.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1293
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Történelem és társadalomtudományi tanszék

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AntalAlex_Szakdolgozat_BA_2021.pdfAntal Alex: Görögkatolikus felekezeti iskolák működése Kárpátalján (1938-1944). Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, Beregszász, 2021. 41 p.748.49 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons