Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1392
Title: A bazilita szerzetesrend tevékenysége Kárpátalján a kezdetektől a XX. század elejéig
Other Titles: Oрден Василіян на Закарпатті з початку появи до початку ХХ століття
The Basilite Monastic Order in Transcarpathia from the Beginning to the Beginning of the 20th Century
Authors: Bacsó Róbert
Бачо Роберт
Robert Bacho
Keywords: Kárpátalja;bazilita szerzetesrend;unió;munkácsi egyházmegye;kolostor
Issue Date: 2020
Publisher: II. RFKMF-„RIK-U” Kft.
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2020. VII. évfolyam, 2. kötet. pp. 49-62.
Series/Report no.: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VII. évfolyam, 2. kötet
Abstract: A tanulmányban bemutatásra kerül a bazilita szerzetesrend tevékenysége Kárpátalja viszonylatában a kezdetektől a XX. század elejéig. A történelmi források alátámasztják, hogy a szerzetesi élet Kárpátalja mai területén a körtvélyesi és a munkácsi monostorok alapításával vette kezdetét. Az uniós gondolat zászlóvivői a munkácsi egyházmegyében a bazilita szerzetesek voltak, ami különös fontossággal bír a katolikus hit terjedésére a régióban. A bazilita szerzetesrend több százéves magyarországi fennállásának legnagyobb kihívása a szerzetesi élet megújulása volt, mely párosult a felvilágosodás előretörésével, a humán tudományok fejlődésével, amelyekre válaszolniuk kellett a szerzetesek belső életének minőségi változásával, illetve az oktatás színvonalának emelésével.
Резюме. У статті представлена діяльність ордену Василіян на Закарпатті з часу заснування до початку XX століття. Історичні джерела підтверджують, що монастирське життя почалося на сьогоднішньому Закарпатті зі створення монастирів у Грушево та Мукачеві. Флагманом уніатської думки в Мукачівській єпархії були ченці-василіани, що має особливе значення для поширення католицької віри в регіоні. Найбільшим викликом для багатовікового існування монастирського ордену Василіян в Угорщині було відновлення монастирського життя в поєднанні з просуванням Просвітництва, розвитком гуманітарних наук, на які вони повинні були відповісти, змінивши якість внутрішнього життя і освіти ченців.
Abstract. This article presents the activities of the Basilian monastic order in Transcarpathia from its foundation to the beginning of the 20th century. Historical sources confirm that monastic life began in today's Transcarpathia with the establishment of monasteries in Hrushevo and Munkács. The flagship of union idea thought in the Diocese of Munkács were the Basilian monks, which is of particular importance for the spread of Catholic faith in the region. The greatest challenge for the centuries-old existence of the Basilian monastic order in Hungary was the renewal of monastic life, coupled with the advancement of the Enlightenment, the development of the humanities, which they had to respond to by changing the quality of monks' inner lives and education.
Description: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/10/limes-2020-issue-vii_volume-2.pdf
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008907
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1392
ISSN: 2411-4081
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Bacsó Róbert
Limes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bacso_R_A_bazilita_szerzetesrend_tevekenysege_Ksrpstaljsn_a_kezdetektol_a_XX_szazad_2020.pdfIn Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2020. VII. évfolyam, 2. kötet. pp. 49-62.521.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons