Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1592
Title: Minority language rights in Ukraine from the point of view of application of the European Charter for Regional or Minority Languages
Authors: Csernicsko Istvan
Csernicskó István
Черничко Степан
Márku Anita
Марку Аніта
Keywords: European Charter for Regional or Minority Languages;language rights;Ukraine;language conflict
Issue Date: 2020
Publisher: Pannon Egyetem
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In Alkalmazott nyelvtudomány: a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának és a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének ERIH PLUS folyóirata. 2020. XX. évfolyam, 2. szám. 18 p.
Series/Report no.: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának és a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének ERIH PLUS folyóirata;XX. évfolyam, 2. szám
Abstract: Abstract. The Ukrainian political elite, which as a result of the 2014 “revolution of dignity” overthrew the regime of President Viktor Yanukovych, in the second half of its term of office, adopted a series of legislative measures restricting the language rights of minorities. These include the law changing the language of electronic media, the new framework law on education, the state language law, the law on complete general secondary education, and the annulment of the language law adopted in 2012 by the Constitutional Court of Ukraine. The representatives of the Hungarian national minority in Ukraine stress that these legislative measures contrary to Ukraine’s international commitments. The Ukrainian government and some researchers, however, claim that the recent steps of language policy do not violate Ukraine’s international commitments in any way. In this article we examine: (a) what commitments Ukraine entered into when ratifying the European Charter for Regional or Minority Languages; (b) the content of the last report of the Committee of Experts of the Charter by the implementation of the Charter in Ukraine; (c) in the light of this report we seek to establish whether, in relation to the protection of minorities’ language rights, Ukraine is complying with the obligations it accepted when ratifying the Charter.
Az ukrán politikai elit, amely a 2014-es „méltóság forradalma” következtében megdöntötte Viktor Janukovics elnök rezsimjét, hivatali ideje második felében számos kisebbségi nyelvi jogot korlátozó jogalkotási intézkedést fogadott el. Ide tartozik az elektronikus média nyelvét megváltoztató törvény, az új oktatási kerettörvény, az állami nyelvtörvény, a teljes általános és középfokú oktatásról szóló törvény, valamint az ukrán alkotmánybíróság által 2012-ben elfogadott nyelvtörvény hatályon kívül helyezése. Az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség képviselői hangsúlyozzák, hogy ezek a jogalkotási intézkedések ellentétesek Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Az ukrán kormány és néhány kutató ugyanakkor azt állítja, hogy a nyelvpolitikában tett legutóbbi lépések semmilyen módon nem sértik Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait. Ebben a cikkben a következőket vizsgáljuk: (a) milyen kötelezettségeket vállalt Ukrajna a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ratifikálása során; b) a Charta Szakértői Bizottságának a Charta ukrajnai végrehajtásáról szóló utolsó jelentésének tartalmát; (c) e jelentés fényében arra törekszünk, hogy kiderüljön, Ukrajna a kisebbségek nyelvi jogainak védelme kapcsán eleget tesz-e a Charta ratifikálásakor vállalt kötelezettségeinek.
Description: http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/xx-evfolyam-2020-2-szam/
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1592
ISSN: 1587-1061 (print)
2498-4442 (online)
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Csernicskó István
Márku Anita

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Csernicsko_I_Marku_A_Minority_language_rights_in_Ukraine_2020.pdfIn Alkalmazott nyelvtudomány: a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának és a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének ERIH PLUS folyóirata. 2020. XX. évfolyam, 2. szám. 18 p.1.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons