Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1682
Title: Slovanske izposojenke v madžarščini
Authors: Золтан Андраш
Zoltán András
Zoltan Andras
Keywords: Slovanske izposojenke;slovansko-madžarskih jezikovnih stikov;maďarský jazyk
Issue Date: 2021
Publisher: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In Šekli Matej in Rezoničnik Lidija (ur.) Slovenski jezik med slovanskimi jeziki. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 31. Ljubljana, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2021. str. 415-429.
Series/Report no.: Zbornik Slavističnega društva Slovenije;31.
Abstract: Povzetek. Prispevek obravnava slovansko-madžarske stike od spornih začetkov do danes. Podrobneje se ukvarja z vprašanjem slovanskega substrata v madžarščini; na podlagi najstarejših slovanskih izposojenk v madžarščini se domneva tudi slovansko narečje bolgarskega tipa v Panonski nižini v času naselitve Madžarov (konec 9. stoletja). Najzgodnejše izposojenke so večinoma prevzete iz teh dveh poznopraslovanskih narečij. Po 12. stoletju že obstaja možnost za uvrščanje slovanskih izposojenk v posamezne slovanske jezike, vendar jih lahko razlagamo hkrati tudi iz več slovanskih jezikov zaradi velike podobnosti med posameznimi slovanskimi jeziki.
Description: http://real.mtak.hu/131975/1/Zoltan_SSK_2021_zbornik_splet.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1682
ISBN: 978-961-6715-40-9
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Zoltán András

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zoltan_A_Slovanske_izposojenke_v_madzarscini_2021.pdfIn Šekli Matej in Rezoničnik Lidija (ur.) Slovenski jezik med slovanskimi jeziki. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 31. Ljubljana, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2021. str. 415-429.634.4 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons