Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1686
Title: Udvari István
Other Titles: (1950. VII. 14. – 2005. XI. 9.)
Authors: Abonyi Andrea Tímea
Zoltán András
Zoltan Andras
Золтан Андраш
Keywords: Udvari István;szlavista
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Cédrus Művészeti Alapítvány
Type: dc.type.jubilee
Citation: In Napút: irodalom, művészet, környezet. 2019. november. XXI. évfolyam, 9. szám. pp. 127-129.
Series/Report no.: Irodalom, művészet, környezet;XXI. évfolyam, 9. szám.
Abstract: Dr. Udvari István maga elé tűzött feladatai, illetve kutatási témái organikusan épültek egymásra. Munkáinak bibliográfiája három külön füzetben jelent meg, 1993–2003. 1990–1994 között főszerkesztője volt a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei (Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis) c. sorozatnak. A hazai ruthenisztika szervezeti kereteit, a kutatás módszereit és e szlavisztikai diszciplína prioritásait és feladatait Udvari István munkássága alapvetően határozta meg. Alapítója és szerkesztője volt a Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, Vice Versa, Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae és a Glossarium Ukrainicum c. sorozatoknak A Világirodalmi lexikon ukrán anyagába Udvari István mintegy hatvan cikket írt, a XIII. kötettől kezdve főmunkatársként gondozta a lexikon erre vonatkozó anyagát. Többek között cikket írt Tarasz Sevcsenkóról, a ruszin irodalomról, továbbá társszerzőként közreműködött az ukrán irodalomról szóló cikk elkészítésében is.Jelentős kapcsolatokat épített ki a környező országok ukrainisztikai és ruszinisztikai műhelyeivel is (Eperjes, Ungvár, Ternopol, Kijev, Újvidék). Állandó részvevője volt a hazai, illetve külföldön megrendezett szlavisztikai konferenciáinknak. Szakmai feladatainak ellátása mellett a tudományos közéletben a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Modern Filológiai Társaságnak, az MTA Nyelvtudományi Bizottsága Szótártani Bizottságának, a Ruszinisták Nemzetközi Szervezetének volt tagja, a Magyarországi Ukrainisták Egyesületének pedig elnöke, mely tisztségében a magyar ukrainisták részvételét szervezte a nemzetközi szlavisztikai kongresszusokon. 1997-ben az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Testülete által alapított Lónyay Menyhért-díjban részesült, 2004-ben pedig Hodinka Antal-emlékplakettel tüntették ki. A Professzor Urat ugyanebben az évben felsőoktatás-szervező, tudományos, közéleti és nemzetközi kapcsolatokat építő kulturális munkássága alapján a Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar vezetőinek javaslatára a Nyíregyházi Főiskola rektora a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésre terjesztette fel, amelyet azonban már nem vehetett át.
Description: http://epa.oszk.hu/03900/03995/00149/pdf/EPA03995_naput_2019_09.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1686
ISSN: 1419-4082
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Zoltán András

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zoltan_A_Udvari_Istvan_2019.pdfIn Napút: irodalom, művészet, környezet. 2019. november. XXI. évfolyam, 9. szám. pp. 127-129.232.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons