Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1713
Title: A 2020. évi tavaszi és őszi távoktatás a Rákóczi-főiskolán: tapasztalatok, vélemények, tanulságok
Authors: Bárány Erzsébet
Baran Ielyzaveta
Барань Єлизавета
Fábián Márta
Фабіян Марта
Lechner Ilona
Ilona Lekhner
Лехнер Ілона
Huszti Ilona
Густі Ілона
Keywords: távoktatás;Rákóczi-főiskola;nyelvtanulás;nyelvtanítás karantén idején;motiválás;szinkronóra
Issue Date: 2022
Publisher: Termini Egyesület
Type: dc.type.researchArticle
Citation: In Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Tóth-Orosz Enikő (szerk.): Mozaikok a magyar nyelvhasználatból. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Törökbálint, Termini Egyesület, 2022. pp. 135-151.
Series/Report no.: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból;VI.
Abstract: A 2020-as évben kitört pandémia gyökeresen megváltoztatta a világot, elhozta az „új realitást” életünk számos területére. Természetesen az oktatás sem volt ez alól kivétel. Míg tavasszal a hirtelen jött online oktatásra való átállás feszültségeket okozott mind a tanárok, mind a diákok körében, addig a COVID-19 második hulláma miatt ősszel bevezetett karantén már nem érte meglepetésként az oktatás szereplőit, a tanárok készültek erre a „forgatókönyvre”, felvérteződtek a digitális oktatáshoz szükséges módszerekkel, technikákkal. Longitudinális kvalitatív kutatásunk első fázisának eredményeiről már több helyen beszámoltunk (Huszti–Bárány–Lechner–Fábián 2021; Huszti–Fábián–Lechner–Bárány 2021; Huszti–Fábián–Lechner–Bárány–Kacsur 2021). Kutatásunk második fázisában kvalitatív módszerekkel azt kívántuk vizsgálni, miben különbözött leginkább az oktatás a 2020-as év két karantén időszakában, hogyan kamatoztatták az oktatók a tavaszi távoktatás során szerzett tapasztalataikat az őszi digitális oktatásban, milyen módszereket alkalmaztak a diákok aktivizálására a szinkronórák alatt. Jelen tanulmányban kutatásunk második fázisát mutatjuk be, elemezzük és értelmezzük annak eredményeit, rámutatva a fontosabb pedagógiai implikációkra.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1713
ISBN: 978-615-81834-2-0 (print)
978-615-81834-3-7 (e-book)
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Bárány Erzsébet
Fábián Márta
Huszti Ilona
Lechner Ilona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barany_E_A_2020_evi_tavaszi_es_oszi_tavoktatas_a_Rakoczi_foiskolan_2022.pdfIn Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Tóth-Orosz Enikő (szerk.): Mozaikok a magyar nyelvhasználatból. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Törökbálint, Termini Egyesület, 2022. pp. 135-151.1.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons