Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2004
Title: A magyart mint idegen nyelvet oktató tanárok véleménye a MID-oktatásról Kárpátalján
Other Titles: Думка педагогів, що викладають угорську як іноземну мову, про стан викладання угорської мови на Закарпатті
The Opinion of In-Service Teachers of Hungarian as a Foreign Language on Teaching Hungarian as a FL in Transcarpathia
Authors: Márku Anita
Марку Аніта
Keywords: Kárpátalja;MID-oktatás;tanterv;pedagógusok
Issue Date: 2020
Publisher: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-"RIK-U" Kft.
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2020. VII. évfolyam, 2. kötet. pp. 171-181.
Series/Report no.: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VII. évfolyam, 2. kötet
Abstract: Egy 2018-as empirikus kutatás keretében a magyart mint idegen nyelvet oktató tanárokat kérdeztem a MID-oktatás helyzetéről Kárpátalján. Célom az volt, hogy egy általános helyzetkép leírásán túl a gyakorló pedagógusok véleményét is feltárjam a magyar mint (második) idegen nyelv oktatásának körülményeiről, problémáiról, hiányosságokról, a tanterv(ek) alkalmazhatóságáról, taneszközökről és esetleges jó gyakorlatokról, amelyek segítik, vagy gátolják a hatékony magyar mint idegen nyelv oktatást a kárpátaljai iskolákban.
Резюме. У дослідженні, яке було проведено 2018 року, опитано викладачів угорської як іноземної мови про стан викладання угорської мови на Закарпатті. Окрім опису загальної ситуації, нашою метою було дослідити погляди вчителів про обставини, проблеми, недоліки, характеристику навчальних програм, навчальних посібників та різних видів практичної діяльності, які сприяють ефективності викладання угорської мови як іноземної у закарпатських школах або ж гальмують її.
Abstract. Within the frame of an empirical research carried out in 2018, teachers of Hungarian as a foreign language in Transcarpathia were questioned concerning the situation of Hungarian as a foreign language teaching in the region. In addition to describing the general situation, the study also aimed at finding out the opinions of in-service teachers on the circumstances of teaching Hungarian as a foreign language as well as its problems, shortcomings, applicability of curricula, teaching aids and good practices that help or hinder the effective teaching of Hungarian as a foreign language in the schools of Transcarpathia.
Description: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/10/limes-2020-issue-vii_volume-2.pdf
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008907
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2004
ISSN: 2411-4081
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Limes
Márku Anita

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marku_A_A_magyart_mint_idegen_nyelvet_oktato_tanarok_2020.pdfIn Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2020. VII. évfolyam, 2. kötet. pp. 171-181.536.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons