Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/220
Title: Переклад ділових документів з англійської мови українською
Authors: Врабель Томаш
Tomash Vrabel
Vrábely Tamás
Keywords: переклад;ділові документи;офіційно-діловий стиль;ділова англійська мова
Issue Date: 2016
Publisher: ПУЕТ
Type: dc.type.conferenceAbstract
Citation: In Гречук М. П. (гол. ред.): Наука і молодь в ХХІ сторіччі. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1–2 грудня 2016 року). В 3 ч. Частина 2. Полтава, ПУЕТ, 2016. с. 280-282.
Abstract: Резюме. Стаття присвячена аналізу особливостей перекладу ділових документів з англійської мови українською. Зазначається, що під час перекладу ділових документів необхідно звертати особливу увагу на адекватний вибір лексичних одиниць, тобто еквівалентність, що, у свою чергу, вимагає високий рівень компетентності як у термінології вихідного тексту, так і у сфері перекладацької діяльності. Автор доходить висновку, що для адекватного перекладу ділових документів необхідні знання широкого спектру термінології й навички лаконічної передачі інформації спираючись на вузький спектр лексики.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/220
ISBN: 978-966-184-254-9
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Vrábely Tamás

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrabely_T_Pereklad_dilovykh_dokumentiv_z_anhliiskoi_movy_ukrainskoiu_2016.pdfIn Гречук М. П. (гол. ред.): Наука і молодь в ХХІ сторіччі. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1–2 грудня 2016 року). В 3 ч. Частина 2. Полтава, ПУЕТ, 2016. с. 280-282.647.12 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons