Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/221
Title: Особливості перекладу англомовних ділових документів українською мовою
Authors: Врабель Томаш
Tomash Vrabel
Vrábely Tamás
Keywords: офіційно-діловий стиль;мова ділової кореспонденції;лексичні та граматичні трансформації у перекладі;адекватний переклад;варіантні відповідники
Issue Date: 2016
Type: dc.type.otherconferenceAnnouncement
Citation: In Коцур В. П. (гол. ред.): Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 30 листопада 2016 року. Збірник наукових праць. Випуск 19. Переяслав-Хмельницький, 2016. с. 462-464.
Abstract: Резюме. Стаття присвячена визначенню особливостей стилю офіційних документів. Автор зосереджує свою увагу на вимогах до перекладу текстів офіційно-ділового стилю і доходить висновку, що значення лексичних одиниць, які не мають еквівалентів у мові перекладу, передаються так само успішно, як і значення слів із стійкими або варіантними відповідниками.
Abstract. The article is devoted to the characteristic features of the official documents style. The author focuses on the requirements to the translation of official style texts and comes to the conclusion that both the meaning of lexical units not having equivalents in the target language and the meaning of words with variant equivalents can successfully be translated.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/221
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Vrábely Tamás

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrabely_T_Osoblyvosti_perekladu_anhlomovnykh_dilovykh_dokumentiv_2016.pdfIn Коцур В. П. (гол. ред.): Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 30 листопада 2016 року. Збірник наукових праць. Випуск 19. Переяслав-Хмельницький, 2016. с. 462-464.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons