Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/222
Title: Комунікативні стратегії спеціалістів немовних ВНЗ
Authors: Врабель Томаш
Tomash Vrabel
Vrábely Tamás
Keywords: комунікативні стратегії;англомовна комунікативна культура;макростратегія маневрування;макростратегія дистанціювання
Issue Date: 2016
Publisher: О. Зень
Type: dc.type.conferenceAbstract
Citation: In Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. і т. д. (ред. кол.): Maтepiaли VI Всеукраїнської наукової-практичної конференції. «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» 8 грудня 2016 р. Рівне, О. Зень, 2016. с. 118-120.
Abstract: Резюме. Стаття присвячена аналізу правил вербальної взаємодії в англомовній комунікативній культурі, наводяться відмінності правил мовної поведінки в англомовному й україномовному середовищі. Автор описує макростратегії маневрування й дистанціювання. Він доходить висновку, що оволодіння комунікативними стратегіями дозволяє використовувати іноземну мову як засіб міжкультурної комунікації у ситуаціях щоденної та соціально-культурної сфер спілкування, як інструмент пошуку й аналізу іноземних джерел інформації і як засіб професійної комунікації.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/222
ISBN: 978-617-601-190-3
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Vrábely Tamás

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrabely_T_Komunikatyvni_stratehii_spetsialistiv_nemovnykh_VNZ_2016.pdfIn Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. і т. д. (ред. кол.): Maтepiaли VI Всеукраїнської наукової-практичної конференції. «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» 8 грудня 2016 р. Рівне, О. Зень, 2016. с. 118-120.2.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons