Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2847
Title: Roma tanulók helyzetének tanári percepciói
Other Titles: Становище ромських учнів у педагогічній перцепції
The teachers’ perceptions of the situation of roma students
Authors: Cséke Katalin
Чейке Катерина
Keywords: integráció;inklúzió;felzárkóztatás
Issue Date: 2019
Publisher: „RIK-U” Kft.
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29. Tanulmánykötet. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2019. pp. 47-56.
Abstract: Dolgozatom témájában a roma tanulók integrációja áll. A fogalmak és definíciók tükrében összefüggéseket keresünk a ma tapasztalható problémák és az azok megoldására született gyakorlati tevékenységek között. A munka kis részét képezi egy nemzetközi kutatásnak, melynek magyarországi felmérései 2015-ben kezdődtek. A kutatás Lengyelország és Magyarország után ukrajnai és szlovákiai adatokkal is bővül. Kvantitatív és kvalitatív módszerrel vizsgáljuk, hogy az osztálytermi kirekesztéshez milyen tények járulnak hozzá, és hogyan valósul meg az integráció. Jelen írás az eddig elkészült négy fókuszcsoportos interjút elemzi, melyek két országban, két oktatási rendszerben dolgozó magyarul oktató pedagógusokkal készültek. A tanintézményekben közös, hogy jelentős számú roma tanulója van. A magyarországi Nyíracsád, Nyíradony és Hajdúsámson általános iskolája integrált oktatást végez, míg az Ukrajnában található Nagydobrony egy felzárkóztatónak tekintett szegregált oktatásból az integráltba való átemelést tűzte ki céljául. Dolgozatom célja, hogy bemutassam az iskolák hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása céljából végzett programjait, a pedagógusok által említett integrációt befolyásoló tényezőket, az adott oktatási rendszer problémáit és az általuk felvázolt megoldási javaslatokat.
Abstract. In my paper, I focus on the integration, as well as the primary subject of these phenomena, the Roma student. In the light of the concepts and definitions, I will try to find connections between the current problems and the practical solutions that were implemented to solve them. My research makes up a small part of an international research, whose Hungarian surveys began in 2015. After Poland and Hungary, the research is complemented with Ukrainian and Slovakian data as well. We will analyse, by using quantitative and qualitative methods, the factors that contribute to the exclusion in the classroom. This paper deals with the interviews conducted with four focus groups. The interviews were done in two countries with Hungarian-speaking teachers working in two different educational systems. The common quality of the educational institutions is that they have a great number of Roma students. The elementary schools in Nyíracsád, Nyíradony, and Hajdúsámson in Hungary are examples of intergated education, while Nagydobrony, Ukraine is currently on its way from the segregated education towards the integrated one. The aim of my paper is to present the programs aimed for the inclusion of the underprivileged students in these schools, the factors that, according to the teachers, influence this integration, the problems of the given educational systems and the possible solutions set out by the teachers.
Description: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/04/Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29.pdf
https://opac3.brff.monguz.hu:443/en/record/-/record/bibBRF00007073
URI: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2847
ISBN: 978-617-7692-33-0
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cseke_Katalin_Roma_tanulok_helyzetenek_tanari_percepcioi_2019.pdfIn Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29. Tanulmánykötet. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2019. pp. 47-56.636.91 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons