Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/318
Title: Практична підготовка вчителів іноземних мов в університетах США
Authors: Леврінц Маріанна
Lőrincz Marianna
Levrints Marianna
Keywords: майбутній учитель;іноземні мови;шкільна педагогічна практика;освітня програма;дидактичні підходи;університет;США
Issue Date: 2020
Publisher: Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля
Type: Article
Citation: In Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2020. Випуск 1(94). pp. 134−148.
Series/Report no.: Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля;Випуск 1(94), 2020
Abstract: У статті висвітлюються особливості практичної складової програм підготовки вчителів-філологів у США на підставі аналізу навчально-методичної джерельної бази, яка забезпечує організацію шкільної педагогічної практики, зокрема навчальні програми педагогічної практики, довідники з педагогічної практики для студентів і навчальні плани програм підготовки вчителів. У дослідженні застосовано методи тематичного аналізу, контентаналізу і порівняння. Зростання важливості практичної складової освітніх програм супроводжується застосуванням численних заходів, спрямованих на формування професійно-педагогічних умінь, а саме: зміщення практичного компонента на ранній етап освітніх програм; підвищення вимог до практичної підготовленості майбутніх учителів, що відображено у жорсткій системі моніторингу; оновлення дидактичних підходів в організації практики; сфокусованість освітніх стандартів на практичних уміннях й іншомовній компетентності студентів. З’ясовано, що основними дидактичними підходами, які застосовуються під час шкільної педагогічної практики в американських університетах є спостереження (100%), укладання планів-конспектів занять, планування іншомовного освітнього процесу (100%), ведення рефлексивних журналів (86%), супровідні семінарські заняття (64%), укладання портфоліо (57%), опрацювання фахової літератури (57%), самооцінювання (57%), розроблення зразка практики у викладанні (43%), заняттяконференція, в ході якої обговорюється хід педагогічної практики студентом, супервізором й іноді ментором (43%), відвідування й участь у професійних заходах (36%), відеозапис власних уроків (36%), кейс-метод (14%) та ін.
Description: http://domtpsnu.snu.edu.ua/index.php/Domtp/article/download/120/111
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/318
ISSN: 2220-6310
2707-7292
Appears in Collections:Lőrincz Marianna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
USA 2020_vagott.pdfIn Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2020. Випуск 1(94). pp. 134−148.1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.