Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/563
Title: A függetlenségtől a narancsos forradalomig
Other Titles: A kárpátaljai magyarság helyzete a független Ukrajnában (1991-2005)
Authors: Orosz Ildikó
Oros Ildiko
Орос Ільдіко
Keywords: kárpátaljai magyarság;Ukrajna;oktatás;politika;oktatáspolitika
Issue Date: 2007
Publisher: PoliPrint Kft.
Type: dc.type.academicBook
Citation: Orosz Ildikó: A függetlenségtől a narancsos forradalomig. A kárpátaljai magyarság helyzete a független Ukrajnában (1991-2005). Rákóczi-füzetek 36. Ungvár, PoliPrint Kft., 2007. 408 p.
Series/Report no.: Rákóczi-füzetek;36
Abstract: Az 1991-es moszkvai puccs idején az ukrán kommunista politikai elit - felismerve a kedvező helyzetet - kikiáltotta az ország függetlenségét. A függetlenség után elkezdődött az államépítő folyamat, amely ugyan új törvényeket eredményezett, de a mai napig nem születtek válaszok az ország jövőjét illető alapkérdésekre. Az egyik ilyen alapkérdés, amely több mint egy évtizeden át nyitott kérdés maradt az, hogy az ország megőrzi-e a kedvező fordulatban megszerzett függetlenségét vagy továbbra is Moszkva és a Kreml irányítása alatt marad, és a függetlensége formá­ lisjelképes lesz. Ez a kérdés magában foglalja azt is, hogy Ukrajna milyen állam­ rendet épít: Európa felé orientálódik, és elkezdődik az a hosszú folyamat, melynek eredményeként egy európai norma szerinti demokráciát sikerül felépíteni az or­ szágban, vagy marad a központosított állam, a cári örökség él tovább valamilyen formában. Majdnem tizenöt évnek kellett eltelnie, míg válaszfélét produkáltak a történések erre az összetett, több tényezős kérdésre. A demokratizálódási folyamatot befolyásoló, irányító egyik belső tényező, az európai gondolkodású értelmiségi elit. Nehezen alakult ki az a politikai-gazdasági elit, amely nemcsak a gyors meggazdagodási lehetőséget látja a parlamentális demokráciában, hanem megpróbálja vállalni az államépítés felelősségteljes feladatát is. A gazdaként gondolko­ dó politikai elit léte mellett fontos tényező az, hogyan gondolkodnak az országról, hogyan és hol látják annak helyét, segítik-e és ha igen, miben és milyen mértékben a beindított folyamatokat az adott korszakban meghatározó, befolyásoló erővel rendelkező nemzetközi erők. A 2004-es államelnöki választási csalások miatt kirobbant narancssárga forradalom, ha nem is ért véget, de mindenesetre lezárt egy bonyolult, nagyon bizonytalan korszakot Ukrajna legújabb kori történetében. A forradalomnak köszönhetően megszületett az ukrán politikai nemzet, de sok minden még tisztázatlan, a bizonytalanság telj esen nem ért végett, nem adhatunk választ felvetett országos problémákra, nem tartjuk feladatunknak. Szeretnénk megosztani gondo­ latainkat, tapasztalatainkat, ahogy láttuk ezt a bonyolult pillanatnyi szakaszát a törté­ nelemnek, aminek mi, kárpátaljai magyarok részesei, sőt tevékenységünkkel vagy éppen passzivitásunkkal alakítói voltunk; érzékeltetni a kárpátaljai magyarok helyzetének különböző aspesktusát, amelyek nélkül nem érthetjük meg a jelent, azokat a kihívásokat, amelyekre igyekszünk megtalálni a legjobb választ.
Резюме. У посібнику на основі соціологічних досліджень, наукової літератури та досвіду автора розглядається стан і перспективи розвитку угорської меншини Закарпаття. Автор приділяє увагу розвитку їх культури, освіти, формуванню ідентичної свідомості та економічному і політичному стану. Посібник розрахований насамперед для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.
Description: http://ns2.kmf.uz.ua:8042/browse/search?query=narancsos
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/563
ISBN: 978-966-7966-59-1
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46A fuggetlensegtol a narancsos - Orosz Ildiko_841.pdfOrosz Ildikó: A függetlenségtől a narancsos forradalomig. A kárpátaljai magyarság helyzete a független Ukrajnában (1991-2005). Rákóczi-füzetek 36. Ungvár, PoliPrint, 2007. 408. p.6.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons