Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/584
Title: Kinetic school drawing as a method of revealing hidden social relationships
Authors: Berghauer-Olasz Emőke
Бергхауер-Олас Емйовке
Keywords: social relationships;sociometric analysis;Kinetic School Drawing (KSD);school environment
Issue Date: 2019
Publisher: RIK-U Kft.
Type: dc.type.article
Citation: In Berghauer-Olasz Emőke – Gávriljuk Ilona – Hutterer Éva – Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29. Tanulmánykötet. Ungvár, "Rik-U" Kft., 2019. pp. 31–40.
Abstract: Abstract. In a person’s life of great importance is the presence of another human, a colleague. A social relation, a community is not “just” a necessity and precondition, it is a kind of essence of human being. The presence of companions plays a significant role in the schoolchildren’s life. Thus, the circumstances of forming groups, the roles played in social forms, experience, memories of friendly relationships are of utmost significance. A traditional sociometric analysis and building a relationship network enables us to clearly see the relationship between children and how they treat each other. A kinetic school drawing allows us to see how a child feels himself in the school environment; it gives valuable supplementary information for an instructor on the pedagogue and school perception, as well as on the attitude to authority and the requirements.
Absztrakt. Az iskolások életében különösen meghatározó szerepet tölt be a társak jelenléte, így többek között a csoportokba szerveződés körülményei, a társas alakzatokban betöltött szerepek, valamint a baráti kapcsolatok nyomán átélt élmények, emlékek is kardinális töltéssel bírnak. A hagyományos szociometriai vizsgálat és kapcsolati háló feltérképezése lehetőséget kínál arra, hogy betekintést nyerjünk ezekbe a rezdülésekbe, egyértelműen rávilágítanak arra, milyen viszonyban állnak egymással, miként tekintenek egymásra a gyerekek. A kinetikus iskolarajz olyan mély és átfogó értelmezést kínál egy adott közösségről, amely ebben a formában, ez idáig egyetlen társas kapcsolati vizsgálati módszerrel sem volt elérhető. A szociometriai felmérés ugyan gazdag információt szolgáltat egy iskolai közösség társas rendeződéséről, de a mindezek mögött megbúvó, gyakran észrevétlen történések a kinetikus iskolarajz alkalmával, elsősorban az egyéni felvétel során mutatkoznak meg.
Description: http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/04/Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/584
ISBN: 978-617-7692-33-0
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Berghauer-Olasz Emőke

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N Berghauer_Olasz_Konf2 (1).pdfIn Berghauer-Olasz Emőke – Gávriljuk Ilona – Hutterer Éva – Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29. Tanulmánykötet. Ungvár, "Rik-U" Kft., 2019. pp. 31–40.9.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons