Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/586
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBerghauer-Olasz Emőkehu
dc.contributor.authorБергхауер-Олас Емйовкеuk
dc.date.accessioned2021-01-22T11:46:15Z-
dc.date.available2021-01-22T11:46:15Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationIn Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóirata. Filológia, történelem, pedagógia. 2015. XIV. évfolyam. pp. 45-63.en
dc.identifier.isbn978-966-2303-15-5-
dc.identifier.issn2310-1954-
dc.identifier.urihttp://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/586-
dc.descriptionhttp://epa.oszk.hu/01600/01626/00013/pdf/EPA01626_acta_bereg_2015_1_045-063.pdfen
dc.descriptionhttps://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00000563en
dc.descriptionhttps://www.kmf.uz.ua/hun114/letoltes/acta/Acta2015.pdfen
dc.description.abstractAz esettanulmány alapját a hétlépéses képelemzési módszer (SSCA) képezi. A nevezett módszer a projektív rajzok megértését szolgálja. Az esettanulmány megírásához 12 rajzteszt került felhasználásra (szabadrajz, farajz, emberrajz, hatvan másodperces rajzteszt, élettérteszt, nemlétezőállat-rajzteszt, emberpárrajz, anyagyerek rajz, közös rajz, színkulcsteszt, az ötlépéses intervenciós modell, életútrajz). A vizsgálat során sikerült feltárni a vizsgált személy által közvetített mintázatokat és az esszenciát. Az esettanulmányban szereplő második, női alany bevonása a vizsgálati személy rajzi tartalmainak megértését szolgálta, mivel partnerkapcsolati viszonyban áll a vizsgált személlyel. A vizsgált személy mintázatai a következőek: támaszkeresés, megfelelés Istennek, megfelelés embernek, kapcsolatigény és reményteli várakozás. Rajzainak esszenciája: Egyensúly keresése két „világ” között kapcsolatigény jelenlétével.hu
dc.description.abstractРезюме. Тема даної роботи – „сім кроків конфігуративного аналізу” (SSCA). Цей метод слугує розумінню проективних малюнків. Під час написання роботи було досліджено 12 тестових малюнків. Протягом аналізу вдалося розкрити зразки та сутність малюнків, зроблених досліджуваною особою. Залучення другого учасника – об’єкта жіночої статі – сприяло кращому розумінню змісту малюнків досліджуваної особи, оскільки вона знаходиться у партнерських стосунках із піддослідною особою. Зразки на малюнках досліджуваної особи були наступними: пошук підтримки; відповідність Богові та людям, потреба у підтриманні стосунків та очікування, сповнене надією. Сутність його малюнків: пошук рівноваги між двома „світами” з потребою підтримання стосунків. ключові слова: сім кроків конфігуративного аналізу (SSCA), відповідність, потреба підтримання стосунків.uk
dc.description.abstractAbstract. The case study is based on the method of Seven-Step Configuration Analysis (SSCA). The aim of the method is the psychologycal understanding of projective drawings. The case study is based on 12 drawing tests (a Free Drawing, Draw-a-Tree Test, a Human Figure Drawing (HFD), a Sixty Second Drawing Test (SSDT ), a Personal Sphere Model, a Non-existent Animal Drawing Test (NE AT), Drawings of a Human Couple, of a Mother-and-Child Drawing, a Drawing Together Method (DTM ), The Colour Keys Method, a Five-Step Intervention Model, a Life Story Drawing). The research resulted in revealing the patterns and the essence mediated by the person under analysis. The second female participating in the case study helped to interpret the drawings of the investigated person that she is in partnership with. The patterns of the person under research are as follows: search for support, correspondence to God, correspondence to a human, demand for partnership and hopeful expectation. The essence of the drawings is search for balance between two “worlds” with the demand for partnership.en
dc.language.isohuen
dc.publisherII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-Grafikaen
dc.relation.ispartofseriesA II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóirata. Filológia, történelem, pedagógia;XIV. évfolyam-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjecthétlépéses képelemzési módszer (SSCA)hu
dc.subjectmegfeleléshu
dc.subjectkapcsolatigényhu
dc.titleEgyensúly keresése két „világ” között kapcsolatigény jelenlétével (esettanulmány)en
dc.title.alternativeПошук ріноваги між двома „світами” з потребою підтримання стосунків (кейс стаді)en
dc.title.alternativeSearch for Balance Between Two “Worlds” with the Demand for Partnership (a case study)en
dc.typedc.type.researchStudyen
Appears in Collections:Acta Academiae Beregsasiensis
Berghauer-Olasz Emőke

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berghauer_Olasz_E_Egyensuly_keresese_ket_vilag_kozott_kapcsolatigeny_jelenlétevel_2015.pdfIn Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóirata. Filológia, történelem, pedagógia. 2015. XIV. évfolyam. pp. 45-63.508.27 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons