Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/662
Title: A kinetikus iskolarajz mint közösségek feltáró módszere
Other Titles: Doktori (PhD) értekezés
Authors: Berghauer-Olasz Emőke
Бергхауер-Олас Емйовке
Keywords: képi kifejezéspszichológia;projektív rajzteszt;kinetikus iskolarajz (KSD);társas kapcsolatok;többszempontú szociometria;hálózati szociogram
Issue Date: 2016
Type: dc.type.Degree: PhD
Citation: Berghauer-Olasz Emőke: A kinetikus iskolarajz mint közösségek feltáró módszere. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Doktori Iskola, Pécs, 2016. 237 p.
Abstract: Az ember életében kiemelten fontos szerepet játszik a másik, a társak jelenléte. A társas kapcsolat, a közösség nem „csupán” szükséglete és feltétele, hanem egyfajta esszenciája is az emberi létnek (Bagdy – Telkes, 2002). Az alapgondolatot, mely szerint az ember társas lény, Kr.e. 328 környékén már Nagy Sándor nevelője, Arisztotelész is megfogalmazta: „Az ember természeténél fogva társas élőlény, s… a társadalmon kívül élő ember is természet szerint, nem pedig véletlen folytán vagy satnyább, vagy erősebb, mint más ember… A társadalom természet szerint előbbre való, mint az egyes ember. Aki nem képes a társas együttélésre, vagy akinek autarkiája folytán semmire sincs szüksége, az nem része a társadalomnak…” (Arisztotelész: Politika). Az évszázadokat átívelő elgondolás máig vitathatatlan. Az iskolások életében különösen meghatározó szerepet tölt be a társak jelenléte, így többek között a csoportokba szerveződés körülményei, a társas alakzatokban betöltött szerepek, valamint a baráti kapcsolatok nyomán átélt élmények, emlékek is kardinális töltéssel bírnak. A hagyományos szociometriai vizsgálat és kapcsolati háló feltérképezése lehetőséget kínál arra, hogy betekintést nyerjünk ezekbe a rezdülésekbe, egyértelműen rávilágítanak arra, milyen viszonyban állnak egymással, miként tekintenek egymásra a gyerekek. A kinetikus iskolarajz amellett, hogy bepillantást enged abba, hogyan érzi a gyermek magát az iskolai környezetben, olyan értékes, kiegészítő információkat is nyújt a vizsgálatvezető számára, mint a pedagógus és az iskola percepciója, valamint a tekintélyhez és az elvárásokhoz való viszonyulás (Vass – Perger, 2011). A Károli Gáspár Református Egyetem Képi Kifejezéspszichológiai Tudományos Műhely tagjaként, a kutatócsoporttal együttműködve indultam el a kinetikus iskolarajz és a társas kapcsolati hálózatelemzés izgalmas és inspiráló tematikáján. Jelen értekezés elsődleges célja, hogy a témát tárgyaló és ahhoz szorosan kapcsolódó nemzetközi szakirodalom feldolgozásán és a választott három iskola alsó tagozatos osztályaiban végzett empirikus vizsgálat elemzésén alapulva kiemelt figyelmet szenteljen a kinetikus iskolarajz mint társas kapcsolatok lehetséges feltáró módszerére. Különösen fontos feladatnak tekintem a módszer, valamint az originális és újszerű vizsgálat eredményeinek beágyazását az ukrajnai pszichológiai szakirodalomba, mely a kutatási témát tekintve ezidáig érintetlen területnek bizonyult.
Description: https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/15604/berghauer-olasz-emoke-phd-2016.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/662
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Berghauer-Olasz Emőke
Egyetemi doktori értekezések

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
berghauer-olasz-emoke-phd-2016 (1).pdfBerghauer-Olasz Emőke: A kinetikus iskolarajz mint közösségek feltáró módszere. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Doktori Iskola, Pécs, 2016. 237 p.3.96 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons