Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1199
Title: Використання історичного досвіду функціонування багатомовного освітнього середовища в умовах сучасних полікультурних викликів
Authors: Депчинська Іветта
Depchynska Ivetta
Depcsinszka Ivett
Опачко Магдалина
Opachko Magdalena
Opácska Magdalena
Keywords: Багатомоне освітнє середовище;полікультурний;історичний досвід;іноземні мови;чеська та угорська мови
Issue Date: 14-Sep-2018
Publisher: РІК-У
Type: dc.type.conferenceAbstract
Citation: Депчинська І. А., Опачко М. В.: Використання історичного досвіду функціонування багатомовного освітнього середовища в умовах сучасних полікультурних викликів. In Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 14 вересня 2018 року). Ужгород, РІК-У, 2018. с. 34–35.
Abstract: Резюме. Становлення і розвиток громадських демократичних суспільних інститутів в Україні являється важливою передумовою для втілення ідей полікультурної освіти на Закарпатті сьогодення.
Резюме. Становление и развитие общественных демократических общественных институтов в Украине является важной предпосылкой для воплощения идей поликультурного образования в Закарпатье настоящее.
Abstract. The formation and development of public democratic social institutions in Ukraine is an important prerequisite for the implementation of the ideas of multicultural education in Transcarpathia today.
Description: Пошук відповідей на сучасні полікультурні виклики обумовлює потребу аналізу культурно-історичного досвіду освітнього й суспільного розвитку Закарпаття початку ХХ століття.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1199
ISBN: 978-617-7692-05-7
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Depcsinszka Ivett

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykor.istor.dosvidu.2018Saved.pdfДепчинська І. А., Опачко М. В.: Використання історичного досвіду функціонування багатомовного освітнього середовища в умовах сучасних полікультурних викликів. In Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 14 вересня 2018 року). Ужгород, РІК-У, 2018. с. 34–35.1.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons