Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/126
Title: A magyar mint idegen nyelv tanulásának lehetséges buktatói nyelvtanulói szemmel
Authors: Hnatik Katalin
Гнатик Каталін
Katalin Hnatyk
Keywords: idegen nyelv;nehézségek;anyanyelvi transzferhatások
Issue Date: 2019
Publisher: "Rik-U" Kft.
Type: Article
Citation: In Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29. Ungvár, "Rik-U" Kft., 2019. pp. 111-118.
Abstract: Az idegennyelv-tanulás fontos részét képezi az em¬berek életének boldogulási és egyéb szempontból. A tanulás során sikerek és kudarcok egyaránt érik a nyelvtanulót. A különböző nehézségek nagymértékben befolyásolhatják a nyelvtanulás menetét, eredményes¬ségét. Jelen kutatás arra irányult, hogy megvizsgálja, milyen lehetséges problémákkal kell szembesülniük az ukrán ajkú nyelvtanulóknak a magyar mint idegen nyelv tanulása folyamán. Az ukrán ajkú nyelvtanulók¬kal végzett kérdőíves felmérés kapcsán kiderült, hogy számukra leginkább a nyelvtani jelenségek és a helyes kiejtés elsajátítása okozza a legtöbb nehézséget. A ka¬pott eredmények arra engednek következtetni, hogy a nehézségek egy része az anyanyelvi transzferhatá¬soknak köszönhető. Ezeknek a jelenségeknek a rész¬letesebb feltárásához további kutatások szükségesek. A vizsgálat eredményei hozzájárulhatnak a magyar mint idegen nyelv tanulásának eredményesebbé téte¬léhez Kárpátalján. Foreign language learning has become an essential part of prosperity in modern life. Both success and failure affect language learners’ studying. Difficulties take an important role in the effectiveness of language learning. This research is aimed to examine the possible problems of Hungarian as a foreign language learning for Ukrainian-speaking people. According to the results of the questionnaire survey grammar and the correct pronounciation cause the main problems for language learners. Having analyzed the datas some of these difficulties are due to the native language transfer. To receive exact datas additional research is needed. The results of the survey can contribute the more effective way of Hungarian as foreign language learning in Transcarpathia.
Description: http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/04/Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/126
ISBN: 978-617-7692-33-0
Appears in Collections:Hnatik Katalin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29.pdfIn Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29. Ungvár, "Rik-U" Kft., 2019. pp. 111-118.7.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.