Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/131
Title: Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови
Authors: Hnatik, Katalin
Lizák, Katalin
Keywords: педагогічні умови;професійна ідентичність;модель;структурно-функціональна модель;майбутні бакалаври іноземної мови;студенти
Issue Date: 2020
Publisher: МДУ
Type: Article
Series/Report no.: Наукоий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»;Випуск 1(11)
Abstract: У статті виокремлено сукупність дієвих педагогічних умов і обґрунтовано основні складники структурно-функціональної моделіформування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Проаналізовано змістове наповнення категорій «умова», «педагогічна умова». Встановлено, щоефективний вплив на процес формування досліджуваного феномену забезпечать такі педагогічні умови: формування позитивного «Я-образу» професіонала у свідомості студентів шляхом використання методу кейсів; забезпечення формування професійного світогляду майбутніх бакалаврів іноземної мови на основі розширення змісту навчальних дисциплін інформацією міждисциплінарного характеру; використання освітнього контексту професійної підготовки майбутніх бакалаврів іноземної мови як середовища для формування професійної ідентичності; організація рефлексивно-творчої навчальної діяльності студентів.
Description: https://msu.edu.ua/visn1/wp-content/uploads/01_20/015.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/131
ISSN: 2413-3329
2520-6788
Appears in Collections:Hnatik Katalin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
015.pdfНаукоий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»зб.наук.пр./Ред.кол.: Пазюра Н. В. (гол.ред.) та ін.-Мукачево: Вид-во МДУ -2020 Випуск 1(11) c-289 c.60-63268.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.