Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1314
Title: Літературний антропонім: концепт та інтерпретація (на матеріалі творів американських романтиків)
Authors: Горенко Олена
Horenko Olena
Keywords: Літературний антропонім;концепт;інтерпретація
Issue Date: 2009
Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Type: dc.type.thesis
Citation: Горенко Олена: Літературний антропонім: концепт та інтерпретація (на матеріалі творів американських романтиків). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009. 27 с.
Abstract: Резюме. У дисертації вперше в українському літературознавстві здійснюється комплексний аналіз концепту літературного антропоніма та з’ясовується його інтерпретаційний потенціал на основі методологічного синтезу онтологічного та гносеологічного досвіду тлумачення проблеми імені. З’ясування механізму перетворення концепту власного імені на базову концепцію літературного твору через етап незалежної авторської та читацької концептуалізації відповідає вимогам класичної методології трансцендентальної аналітики і діалектики. Системний розгляд ключових проблем функціонування антропоніма у художньому тексті уможливлює окреслення літературної антропонімічної моделі як динамічного поєднання семантичного поля і таксономії рівнів функціонування. Застосування даної моделі дозволяє включити літературний антропонім не лише у національну (американську), а й загальносвітову асоціативно-вербальну мережу і завдяки цьому визначити антропонімічну своєрідність творів американських романтиків.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1314
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Horenko Olena

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-Horenko.pdfГоренко Олена: Літературний антропонім: концепт та інтерпретація (на матеріалі творів американських романтиків). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009. 27 с.387.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons