Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1365
Title: Ung megye levéltárának történetéből (részlet egy tanulmányból)
Other Titles: З історії Ужанського жупного архіву (уривок з наукової праці)
From the History of Ung County Archives
Authors: Csatáry György
Чотарі Юрій
Gyorgy Csatary
Keywords: Ung megye;levéltár;iratok
Issue Date: 2014
Publisher: TIMPANI
Type: dc.type.researchArticle
Citation: In Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóirata. Történelem. 2014. XIII. évfolyam, 1. kötet. pp. 156-165.
Series/Report no.: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóirata.Történelem;XIII. évfolyam, 1. kötet
Abstract: A Kárpát-medence állami iratgyűjteményei 1920-ig a megyei közigazgatás szabályai alapján működtek. Ennek megfelelően gyarapították és rendezték évszázadokon át az Ung megyei állami levéltári anyagot is. A megyei gyűjtemény nélkülözhetetlen a történetírás számára, de jelentősek a vele párhuzamosan funkcionáló egyházi és magán levéltárak is. Ezért is fontos, hogy megismerjük az évszázados kollekciók múltjának állomásait, szerkezeti összetételét és rendszerezésének előnyeit, illetve hiányait. Írásunk a Trianon előtti levéltári rendszer múltját vetíti elénk, egyúttal bemutatja azokat a levéltárosokat, akik sokat tettek azért, hogy történelmünk forrásai a mai napig a történészkutatók rendelkezésére álljanak.
Резюме. Державні архівні матеріали Карпатського басейну до 1920-го року в основному формувалися на базі тогочасної жупної адміністрації. Відповідно до цього впорядковувалися та систематизувалися і жупні розпорядження та статути, в тому числі й матеріали Ужанського жупного архіву. Документи жупних установ, які доповнюються конфесійними та сімейними колекціями, вкрай необхідні для дослідників історії нашого регіону. Спеціалісту необхідно ознайомитись з долею стародавніх колекцій, з тим, як вони збирались, впорядковувались, які переваги та недоліки архівних систем тощо. У статті зроблено спробу відобразити роботу архіву краю у період до Тріанонського мирного договору та подати відомості про архіваріусів, які внесли вагомий внесок в архівну справу Ужанщини.
Abstract. The state archive collections of the Carpathian basin worked till 1920 based on county administration. The Ung county state archive materials were enriched and organized accordingly for centuries. The county collection is indispensable for historiography, but the church and private archives functioning in a parallel way with it are also significant. Therefore, it is crucial that we learn about the past of the century-old collection, its structural composition, as well as the advantages and disadvantages of its categorizing. The study reveals the past of the pre-Trianon archive system. In addition, it introduces those archivists who did much to preserve the sources of our history till the present day so that researchers could search the materials in our time.
Description: https://www.kmf.uz.ua/hun114/letoltes/acta/Acta_Ac_Bereg_2014_1.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1365
ISSN: 2310-1954
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Csatáry György

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Acta_Ac_Bereg_2014_1 (2).pdfIn Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóirata. Történelem. 2014. XIII. évfolyam, 1. kötet. pp. 156-165.749.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons