Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/137
Title: A sors koncepciója Vaszilij Grosszman Élet és sors, illetve Kertész Imre Sorstalanság című regényében
Authors: Bárány, Béla
Keywords: sors;Vaszilij Grosszman;Élet és sors;Kertész Imre;Sorstalanság
Issue Date: 2009
Publisher: PoliPrint
Series/Report no.: Acta Beregsasiensis: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VIII/1
Abstract: A tanulmányban a sors koncepciója kerül összehasonlításra Vaszilij Grosszman orosz író Élet és sors, illetve Kertész Imre Nobel-díjas magyar író Sorstalanság című regényében. A művekben a szerzők sajátságos emberi sorsmodelleket konstruáltak, pontosan és logikusan rámutattak azokra az összetevő elemekre és részletekre a modellek szerkezetében, melyek aktív fizikai és erkölcsi erejüknél fogva megváltoztatták a XX. századi ember egész életét, elősegítették személyiségének teljes leépülését, meghatározták sorsát. A sorsmodell hatalmas erejű összetevője, bar-bárságot generáló és működésbe hozó mechanizmusa Sztálin és Hitler eszméi voltak, amelyek az embereknek az állami hatalomnak való teljes mértékű alárendeltségében testesültek meg. Ezeknek az eszméknek köszönhetően Grosszman és Kertész hőseinek sorsában nincs helye az egyéniség saját, szuverén akaratának, ezekben a sorsokban a döntő szerepet az állam mindent elnyomó ereje játssza. Sztálin és Hitler politikai terrorja kiirtotta az élet olyan elválaszthatatlan és fontos strukturális elemeit, mint a szabadság, az egyéniség, az emberi jellem megismételhetetlensége. A hősök sorsa a regényekben „véletlenszerű", „rossz", „elkerülhetetlen", „nemes", „szigorú". Sorsuk a történelemtől, az időtől függ, és azok hatása alatt áll. Робота присвячена порівняльному аналізу концепції долі на основі творів російського письменника Василя Гроссма-на „Життя і доля” та Нобелівського лауреата, угорського письменника Імре Кертеса „Знедоленість”. У досліджуваних романах автори сконструювали своєрідні моделі людської долі, в структурі яких чітко і логічно визначили ті складові елементи, які завдяки своїм фізичним та моральним силам у ХХ столітті призвели до руйнування життя та особистості. Рушійними силами до масового знищення в механізмах моделей долі стали ідеї Сталіна та Гітлера, направлені на повне підкорення людини владі. Завдяки цим ідеям в долях героїв В. Гроссмана та І. Кертеса відсутній прояв незалежної волі людини, її суверенних поглядів. Політика Сталіна і Гітлера знищила такі невід’ємні складові життєвого механізму як свобода людини, її індивідуальність. Доля героїв досліджуваних романів є випадковою, неминучою, жахливою, вона залежить від історії та часу, перебуває під їх нестерпною владою.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/137
ISBN: 9789667966768
Appears in Collections:Bárány Béla

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BÁRÁNY BÉLA 5.pdfIn: Acta Beregsasiensis: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. Soós Kálmán, Orosz Ildikó, Csernicskó István, Barkáts Jenő (szerk.). VIII. évfolyam, 1. kötet. Ungvár: PoliPrint, 2009. p. 113-122.375.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.