Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1386
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBacsó Róberthu
dc.contributor.authorБачо Робертuk
dc.contributor.authorRobert Bachoen
dc.date.accessioned2021-11-23T14:49:58Z-
dc.date.available2021-11-23T14:49:58Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationIn Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2020. VII. évfolyam, 1. kötet. pp. 103-115.en
dc.identifier.issn2411-4081-
dc.identifier.urihttp://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1386-
dc.descriptionhttps://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/10/limes-2020-issue-vii_volume-1.pdfen
dc.descriptionhttps://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008905en
dc.description.abstractA cikkben bemutatásra kerül a bazilita szerzetesrend tevékenysége Kárpátalja viszonylatában a csehszlovák érában. Kiemelt hangsúlyt kap a bazilita szerzetesrend reformja, valamint a baziliták missziós és társadalmi szerepe Karpátalján a két világháború közötti időszakban. A cikk rávilágít arra, hogy a helyi lakosság tudatlansága, jóhiszeműsége, többnemzetisége és vallási sokszínűsége befolyásolhatóvá tette a külső hatásokra. Ezek közül az ortodoxia térnyerése volt a legnagyobb kihívás a katolikus egyház számára, és ennek kapcsán a baziliták missziós, nevelési-oktatási, kiadói és szociális tevékenysége ebben az időben felbecsülhetetlen értékkel bírt.hu
dc.description.abstractРезюме. У статті представлено діяльність ордену василіян на території Закарпаття в період Чехословаччини. Особливу увагу приділено реформі ордену василіян, а також їх місійній та суспільній діяльності. У статті констатовано, що низький рівень освіченості, добродушність, багатонаціональність та багатоконфесійність посилили на населення вплив зовнішніх факторів. Серед них найбільшим викликом для католицизму виступало посилення православ’я, внаслідок чого місійна, освітньо-виховна, видавнича та соціальна діяльність становила неабияку цінність.uk
dc.description.abstractAbstract. In this article the work of the Basilian Order in relation to Transcarpathia in the Czechoslovakian times is presented. The reform of the Basilian Order got a significant emphasis as well as the missional and societal role of the basilian monks in Transcarpathia between the two World Wars. It is argued in the article that the ignorance, sincerity, multi-nationality and the religious variegation of the population made them impressionable. Among these the headway of Orthodox Catholicity was the biggest challenge for the Catholic Church, and in connection the missional, educational-pedagogical, publishing and social work of the Basilian Order had a priceless value in that time.en
dc.description.sponsorshipA tanulmány az MTA Domus magyarországi ösztöndíjpályázatának támogatásával készült.en
dc.language.isohuen
dc.publisherII. RFKMF-„RIK-U” Kft.en
dc.relation.ispartofseriesA II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VII. évfolyam, 1. kötet-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectbazilita szerzetesrendhu
dc.subjectmisszióhu
dc.subjectKárpátaljahu
dc.subjectreformhu
dc.subjectortodoxiahu
dc.subjectruténokhu
dc.titleA bazilita szerzetesrend reformja Kárpátalján és annak szerepe a társadalmi és missziós tevékenység megerősödésében 1920–1939 közötten
dc.title.alternativeРеформа ордену василіян на Закарпатті і її роль у посиленні суспільної та місійної діяльності ордену в 1920–1939 рр.en
dc.title.alternativeThe Reform of the Basilian Order in Transcarpathia and its Role in the Strengthening of the Societal and Missional Work Between 1920 and 1939en
dc.typedc.type.researchStudyen
Appears in Collections:Bacsó Róbert
Limes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bacso_R_A_bazilita_szerzetesrend_reformja_Karpataljan_es_annak_szerepe_a_tarsadalmi_2020.pdfIn Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2020. VII. évfolyam, 1. kötet. pp. 103-115.532.12 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons