Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1410
Title: Etnikailag vegyes házasságok a kárpátaljai magyarok körében
Authors: Molnár József
Молнар Йожеф
Keywords: vegyes házasságok;Kárpátalja;magyarok;nemzetiségek
Issue Date: 2015
Publisher: Grafika Kiadó
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2015. II. évfolyam. pp. 51-62.
Series/Report no.: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;II. évfolyam
Abstract: Az etnikailag vegyes házasságok gyakoriságának Kárpátalján kedveznek a különböző nemzetiségek együttélése, a köztük levő mérsékelt szociokulturális távolságok, valamint a tolerancia viszonylag magas foka. A házasságok etnikai heterogenitásának mértéke számos társadalmi hatással bír (így, például, a vegyes házasságokat tartják térségünkben az asszimiláció fő színterének), ami aláhúzza a kérdés tanulmányozásának a fontosságát. A tanulmány a magyar–keleti szláv vegyes házasságok gyakoriságát, földrajzi eloszlásának fő sajátosságait, valamint annak a nemzetiségi összetétel által való meghatározottságát mutatja be a 2001-es ukrajnai népszámlálás 2014-ben közzétett 10%-os reprezentatív mintája elemzése alapján.
Резюме. Поширенню міжетнічних шлюбів на Закарпатті сприяє строкатість національного складу його населення, помірні соціокультурні відстані між національностями, а також відносно високий рівень толерантності. Ступінь міжнаціональної шлюбності має різноманітні суспільні наслідки (так, наприклад, міжетнічні шлюби вважаються основними осередками асиміляції в регіоні), чим підкреслюється важливість дослідження проблеми. У статті розглядаються особливості географічного поширення етнічно змішаних шлюбів угорців та східних слов’ян краю, а також залежність частки міжетнічних шлюбів від національного складу населення, на основі опублікованої в 2014 році 10-відсоткової репрезентативної вибірки результатів Всеукраїнського перепису населення 2001 року.
Description: https://www.kmf.uz.ua/hun114/letoltes/limes/LIMES2015_v.pdf
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00000943
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1410
ISBN: 978-966-2303-16-2
ISSN: 2411-4081
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Limes
Molnár József

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Molnar_J_Etnikailag_vegyes_hazassagok_a_karpataljai_magyarok_koreben_2015.pdfIn Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2015. II. évfolyam. pp. 51-62.1.88 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons