Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/156
Title: „Nyelvtanulási stratégiák mint módszer alkalmazása az idegennyelv-tanulásban és –tanításban”
Authors: Szilágyi László
Сіладі Василь
Siladi Vasyl
Keywords: nyelvtanulási stratégiák;stratégiaképzés;hatékony nyelvtanulás
Issue Date: 2019
Publisher: „RIK-U” Kft.
Type: Article
Citation: In Berghauer-Olasz Emőke – Gávriljuk Ilona – Hutterer Éva; Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2019. pp. 409-417.
Abstract: A tanulmány célja, hogy hangsúlyozza a nyelvtanulási stratégiák fontosságát az idegennyelv-tanulásban és –oktatásban. Összefoglalja a nyelvi tanulási stratégiák hátterét, meghatározza a nyelvtanulási stratégia fogalmát, és felvázolja a kutatók által javasolt nyelvtanulási stratégiák taxonómiáját. Figyelembe veszi a tanár szerepét a stratégia képzésben, és kérdéseket vet fel a nyelvtanulási stratégiák további kutatására. Nowadays, the pursuit of a higher level of knowledge of secondary school students and foreign languages has become vital. We have no proof of this, as the fact that graduate students have to undergo a foreign language examination, and not to mention the advanced level of maturity introduced in Ukraine this year. A number of studies have been published by researchers in the field of language pedagogy and collaborative research on how to make language learning more effective. This is also the goal of the learning strategies method, which, in the last few decades, has become one of the basic language learning approaches in this field of science.
Description: A kiadvány a 2019. március 28–29-én Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszéke által rendezett A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében című nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadások anyagát tartalmazza.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/156
ISBN: 978-617-7692-33-0
Appears in Collections:Szilágyi László

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29_vagott.pdfIn Berghauer-Olasz Emőke – Gávriljuk Ilona – Hutterer Éva; Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2019. pp. 409-417.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.