Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/162
Title: Іншомовна освіта в європейському освітньому просторі
Authors: Szilágyi, László
Keywords: іншомовнa освіта;євроінтеграція;полікультурна;використання мови
Issue Date: 2018
Publisher: Bид-во МДУ, 2018 Мукачево
Type: Article
Abstract: Розв’язання проблем співіснування у глобалізованому світі залежить від іншомовної і полікультурної освіти, які дають змогу людині набути навичок толерантного ставлення до досвіду інших культур. Високорозвинені країни світу з метою створення толерантного співтовариства визначили ряд завдань у всьому комплексі політичних, економічних, соціальних, культурних питань, у тому числі й у галузі освіти. Одним із пріоритетних напрямів визначено створення спільного мовного простору, що зумовило велику увагу офіційних й громадських міждержавних і національних організацій та об’єднань до розв’язання проблеми навчання мов на всіх рівнях освіти, реалізації полікультурного підходу, в основу якого поклали формування у молоді готовності до практичного використання мови в міжнародному та міжетнічному спілкуванні.
Description: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%84%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-2018.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/162
ISBN: 978-617-7495-24-5
Appears in Collections:Szilágyi László

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oszvita_i_formuvannya_konkurentoszpromozsnosztyi_fahivciv_v_umovah_evrointehracii_2018_vagott.pdfЗбірник тез доповідей за матеріаламиІІ Міжнародної науково-практичної конференції25-26 жовтня 2018 року. Bид-во МДУ, 2018 Мукачево (357-359ст.)324.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.