Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1639
Title: A kárpátaljai magyar nyelvjárások és az iskola: elméleti és módszertani kérdések
Authors: Beregszászi Anikó
Берегсасі Аніко
Csernicskó István
Черничко Степан
Csernicsko Istvan
Keywords: Kárpátalja;magyar nyelvjárások;elméleti és módszertani kérdések;iskola
Issue Date: 2007
Publisher: PoliPrint Kft.
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2007. VI. évfolyam, 1. kötet. pp. 44-62.
Series/Report no.: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VI. évfolyam, 1. kötet
Abstract: A magyar anyanyelvi nevelés és a nyelvművelés országhatároktól függetlenül évtizedekig egyik kiemelt céljának tekintette a nem-standard (nyelvjárási) nyelvváltozatok és nyelvi jegyek kiirtását a tanulók nyelvhasználatából a standard elsajátíttatására hivatkozva. A nem-standard nyelvi jegyeket hátránynak, akadálynak tekintő iskola szubtraktív (felcserélő) szemléletével - nem kis mértékben az osztályok nélküli társadalmi szerkezetet célul kitűző szocialista-kommunista ideológia hatására (Sándor 2001a: 179-188) - azt kívánta elérni, hogy a nagyrészt nyelvjárási hétteríí magyar beszélők saját alapnyelvi változatukat cseréljék a standardra (Kiss 1998,2002: 6,2003:297-298, Kiss szerk. 2001, Kontra szerk. 2003:333-335, Sándor 2001 a stb.; a szlovákiai magyar iskolákra lásd pl. Lanstyák 1996). A kárpátaljai magyar tannyelvű iskola is ezt a szemléletet alkalmazza: amint korábbi elemzéseinkben rámutattunk, mindent, ami nem része az eszményinek tekintett standard nyelvváltozatnak, hibának tekintve megpróbálja kigyomlálni a tanulók nyelvhasználatából (vő. Beregszászi-Csemicskó 1996, Csernicskó 1996 stb.). Ám ez a módszer mégsem eredményes. Amint azt számos kutatás igazolja, mind Magyarországon, mind pedig Kárpátalján a 21. században is élnek a nyelvjárások, sőt: az iskolások továbbra is használnak nem-standard nyelvi jegyeket (Kiss 1998: 933,1999, Kiss szerk. 2001).
Description: http://real.mtak.hu/25133/1/A_karpataljai_magyar_nyelvjarasok_es_az_iskola_u.pdf
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/137891
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1639
ISBN: 966-7966-48-8
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Acta Academiae Beregsasiensis
Beregszászi Anikó
Csernicskó István

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beregszaszi_A_Csernicsko_I_A_karpataljai_magyar_nyelvjarasok_es_az_iskola_2007.pdfIn Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2007. VI. évfolyam, 1. kötet. pp. 44-62.4.51 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons