Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/164
Title: Формування іншомовної комунікації учнів загальної середньої школи і освітні технології
Authors: Сіладі Василь
Siladi Vasyl
Szilágyi László
Keywords: Іншомовна освіта;іноземнa мовa;вивчення мови і культури;мовний плюралізм;професійно-орієнтоване навчання іноземних мов
Issue Date: 2019
Publisher: Bид-во МДУ
Type: Article
Citation: In Т. Д. Щербан (гол.ред.): Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р., Мукачево. Мукачево, Вид-во МДУ, 2019. с. 443-445.
Abstract: Іншомовна освіта є багатоаспектниимфеноменом, сутність якого розкривається в кількох площинах. В історико-культурному плані іншомовна освіта належить до базових архетипів європейської культури і найтісніше пов’язані з релігійним просвітництвом. Як освітній феномен іншомовна підготовка виступає однією з підсистем національної освітньої системи, метою якої є навчання і виховання учнів змістом і засобами іноземної мови, які надають позитивний вплив на їх культурне збагачення і творчий розвиток. Виховний аспект іншомовної освіти спрямований на духовне вдосконалення учнів загальної середньої школи на базі діалогу іншої культури і рідної.
Description: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-2019-%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/164
ISBN: 978-617-7495-30-6
Appears in Collections:Szilágyi László

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnik_tez_2019_mizsnarodna_konf_vagott.pdfIn Т. Д. Щербан (гол.ред.): Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р., Мукачево. Мукачево, Вид-во МДУ, 2019. с. 443-445.324.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.