Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1657
Title: Helyzetkép a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásról (1989-2010)
Authors: Orosz Ildikó
Орос Ільдіко
Oros Ildiko
Keywords: Kárpátalja;magyar nyelvű oktatás;nyelvoktatás;nyelvpolitika
Issue Date: 2021
Publisher: II. RF KMF – „RIK-U” Kft.
Type: dc.type.chapter
Citation: In Brenzovics László (szerk. biz. eln.), Csatáry György (főszerk.): Kárpátalja története. Örökség és kihívások. Monográfia. Beregszász-Ungvár, II. RF KMF – „RIK-U” Kft., 2021. pp. 693-742.
Abstract: Az oktatás része egy politikai-gazdasági rendszernek, ezért annak függvényében lehet azt vizsgálni. Többszörösen igaz ez a nemzeti kisebbségek esetében, mert azok a politikai folyamatok következtében jöttek létre. Az egyik esetben az egyén maga választ, amikor a gazdasági körülmények miatt elhagyja közösségét, hogy a számára legtermészetesebb nyelvi közegből, életteréből egy idegen nyelvi közegbe, élettérbe kerüljön, „szerencsét próbáljon”. Ők, akik saját döntés alapján emigrálnak, annak tudatában teszik, hogy a jobb lét érdekében választják kisebbségi sorsukat, így lélekben erre felkészülhetnek, és mentalitásuknak, lehetőségüknek figyelembevételével többé-kevésbé olyan országot választanak, amely elképzeléseiket leginkább kielégíti. A menekültek általában ezt nem mérlegelhetik, túlélésük érdekében oda mennek, ahol befogadják őket. Annak a közösségnek sincs választási lehetősége, akik szülőföldjükön maradva egyik napról a másikra kisebbséggé válnak, ahol korábban a többség minden joga megillette őket. Az utóbbi jellemző a Kárpát-medencében élő, Magyarország határain kívül rekesztett magyar nemzeti közösségekre. A Kárpát-medencei magyarokat átlépte a határ, és akaratuk ellenére egyik napról a másikra más ország, más hatalom polgárai lettek. Fokozottan igaz ez a kárpátaljai magyar közösségre, akik fölött sokszor átszabták a határt a 20. század folyamán. A többszörös „országváltások” miatt számukra egyik napról a másikra megváltozott a jogi, nyelvi környezet a hivatalokban, az oktatási rendszer, s annak tartalma. Nekik szülőföldjükön kellett feldolgozni, hogy a világ megfordult velük, hogy megváltozott a státuszuk: a többségi közösségi státuszuk hirtelen alárendeltté vált. Legnagyobb hatással az ilyen jellegű változás annak a generációnak a tagjaira van, akik éppen az oktatás felsőbb szakaszában járnak, mert drasztikusan csökken továbbtanulási és karrierlehetőségük. Hirtelen olyan új elvárásokat kell teljesíteniük, amelyeket önhibájukon kívül nem tudnak, mint például, hogy a többségi nyelven tegyenek vizsgát, melyet korábban nem is tanultak. Kárpátalján az „országváltások” hatása minden generációt érintett a 20. században.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1657
ISBN: 978-617-8046-21-7
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orosz_I_Helyzetkép_a_kárpátaljai_magyar_nyelvű_oktatásról_2021.pdfIn Brenzovics László (szerk. biz. eln.), Csatáry György (főszerk.): Kárpátalja története. Örökség és kihívások. Monográfia. Beregszász-Ungvár, II. RF KMF – „RIK-U” Kft., 2021. pp. 693-742.605.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons