Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/173
Title: Сприйняття авторської позиції Василя Гроссмана та місце його роману «Життя і доля» у контексті російської військової прози ХХ століття
Authors: Барань Адальберт
Bárány Béla
Baran Adalbert
Keywords: Василь Гроссман;Життя і доля;ХХ століття
Issue Date: 2018
Publisher: Universitatea Babeș-Bolyai
Type: dc.type.other
Citation: In Simpozionul internaţional Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, 2018. pp. 20-21.
Abstract: Резюме. Військова тематика була домінантною не тільки в роки Другої Світової війни, вона залишається актуальною темою і сьогодні. Унікальним носієм і неповторним виразником цієї теми в російській художній культурі минулого століття, а також і в світовій класиці, справжнім свідченням складності і драматизму історії минулого століття, рідкісною книгою є десятирічна праця Йосипа Соломоновича Гроссмана роман «Життя і доля», яка, якби була видана у момент написання в 1960 році, то «просунула би наше уявлення про епоху і війну на десятиліття вперед. Ми знаємо і розуміємо тепер, що розумів у 1960 році Гроссман. Його роман випереджує навіть найсміливіші думки нашого часу» (Маркіш 1988: 3). У тексті цього твору сплелися не тільки відважні думки автора, які пройшли довгі тунелі забуття і величі, але й обставини, найчастіше неща-сливі, які перетворили світосприйняття В. Гроссмана, спонукали пись-менника до створення роману «Життя і доля», а його прихильників – до його видання після смерті автора. У доповіді маємо на меті проаналізувати проблему автобіогафічності та документальності роману «Життя і доля».
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/173
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Bárány Béla

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barany_B_Spryiniattia_avtorskoi_pozytsii_Vasylia_Hrossmana_2019.pdfIn Simpozionul internaţional Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, 2018. pp. 20-21.435.12 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons