Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2051
Title: Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку (інституційні та аналітичні аспекти)
Other Titles: Монографія
Az ukrán bankon kívüli pénzügyi szolgáltatások piacainak szabályozása: intézményi és elemzési aspektusok
Monográfia
Authors: Бачо Роберт
Robert Bacho
Bacsó Róbert
Keywords: Аграрний страховий пул;акціонерне товариство;Господарський кодекс України;Кредитна спілка
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво ТОВ "РІК-У"
Type: dc.type.monograph
Citation: Бачо Роберт: Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку (інституційні та аналітичні аспекти). Монографія. Ужгород, Видавництво ТОВ "РІК-У", 2016. 448 с.
Abstract: Резюме. В сучасних умовах поглиблення економічних відносин важливе місце у доступі населення до фінансових послуг відіграють небанківські установи. Особливе місце цих установ в економіці держави пов’язане із специфікою надаваних ними послуг, а також їх присутністю у таких місцевостях, в яких відсутні банківські установи (кредитні спілки у селах та селищах). Розширення доступу населення до фінансових послуг стимулює фінансово-економічні відносини між суб’єктами регіональної економіки чим сприяє розвитку останньої. Монографія присвячена дослідженню проблем регулювання розвитку ринків небанківських фінансових послуг в умовах вибору Україною євроінтеграційного вектору. У монографії розкрито теоретико-методологічні основи функціонування ринків небанківських фінансових послуг, чинників впливу на їх розвиток та систематизовано проблеми, що їх характеризують. Розкрито механізм регулювання досліджуваних ринків в Україні, враховуючи існуючі моделі регулювання в країнах ЄС. Побудовано авторську методику оцінки державного та інституційного регулювання ринків небанківських фінансових послуг України та здійснено компаративний аналіз ефективності їх здійснення. Проаналізовано функціонування ринків небанківських фінансових послуг України в регіонах та оцінено рівень забезпеченості останніх цими послугами. Представлено діючу систему регулювання досліджуваних ринків у країнах ЄС на основі чого представлено заходи зі вдосконалення захисту прав споживачів на ринках небанківських фінансових послуг України в умовах реформування державного регулювання.
Description: https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00006452
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2051
ISBN: 978-617-7404-23-0
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Bacsó Róbert

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bacso_R_Rynky_nebankivskykh_finansovykh_posluh_Monografia_2016.pdfБачо Роберт: Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку (інституційні та аналітичні аспекти). Монографія. Ужгород, Видавництво ТОВ "РІК-У", 2016. 448 с.3.99 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons