Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/230
Title: Актуальність формування суб’єктності майбутніх бакалаврів іноземної мови як складової професійної ідентичності
Authors: Hnatik, Katalin
Keywords: майбутніх бакалаврів;професійної ідентичності;іноземна мова
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во МДУ
Type: Article
Abstract: В умовах світових глобалізаційних процесів безперервно росте інтерес до проблеми професійної ідентичності фахівців, у тому числі майбутніх бакалаврів іноземної мови. Професійне конструювання особистості – тривалий процес, який починається з вибору професії і завершується повною професіоналізацією особистості. Під впливом соціальних, економічних, політичних і культурних чинників з’являються нові вимоги до організації професійно-орієнтованого навчання майбутніх філологів, відбувається переосмислення процесу самовизначення, становлення особистості фахівця. В умовах проведеної в Україні реформи освіти особливого значення сьогодні набуває професійна підготовка майбутніх бакалаврів іноземної мови, яким належить працювати в умовах нової освітньої парадигми і забезпечувати якість навчання, що відповідає сучасним вимогам. Соціальне замовлення суспільства щодо професійної мовної освіти визначається як світовими тенденціями, так і станом зовнішньої політики держави. У зв’язку з розширенням міжнародних контактів сьогодні з’являються нові можливості та перспективи співпраці з зарубіжними країнами, а значить, професійна мовна освіта в сучасних умовах покликана забезпечити підготовку фахівців, здатних до ефективного культурного, професійного та особистісного спілкування з носіями іншомовної культури. Це потребує усвідомленого функціонального екзистенційного злиття людини і професії, розуміння своєї професії, прийняття себе в професії, вміння добре і з користю для інших виконувати свої професійні функції, іншими словами – сформованої професійної ідентичності, органічною складовою якої є суб’єктність майбутніх філологів.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/230
Appears in Collections:Hnatik Katalin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HnatikK_Szucsaszni_tendenciji_2020_vagott.pdfСучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2020. – 462 с. с.65-671.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.