Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/254
Title: Altersspezifische Merkmale des Fremdsprachenerwerbs und Fremdsprachunterrichts
Authors: Ilona Lekhner
Лехнер Ілона
Lechner Ilona
Keywords: nyelvtanulás;siker;életkor;nyelvtanulási módszerek
Issue Date: 2009
Publisher: PoliPrint Kft.
Type: Article
Citation: In Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2009. VIII. évfolyam, 2. kötet. pp. 125-135.
Series/Report no.: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VIII. évfolyam, 2. kötet
Abstract: Jelen munkában arra a kérdéskörre kerestem a választ, hogy befolyásoló tényező-e az életkor az idegennyelv-tanulásban, és hogy e tényezőt figyelembe kell-e venni nekünk, tanároknak, amikor idegen nyelvet oktatunk a különböző korosztályoknak. Az áttekintett szakirodalomból kiderül, hogy túlságosan leegyszerűsített az az állítás, mely szerint az idegennyelv-tanulásban a gyerekek minden szempontból és minden területen sikeresebbek, mint idősebb társaik. A korai nyelvtanulás általában csak felnőttkorban, az iskolázás befejezése után hozza meg gyümölcsét. A korai kezdés mellett és ellen is szólnak érvek. Sokáig elfogadott tény volt, hogy a túl korai kezdésből kifolyólag összekeveredik a gyerek, és ez negatívan hat a további nyelvi képességek fejlődésére. Napjainkban viszont már az előző álláspont elfogadott, de a korai kezdés megfelelő feltételeit meg kell valósítani. Ha nem megfelelő az idegen nyelvi tanterv, az oktatási módszer, az órarend, nem elegendő az óraszám, nincsenek képzett tanárok, a korosztálynak megfelelő tankönyvek és más taneszközök, akkor jobb a nyelvtanulást későbbre halasztani, mert a tanulóban negatív hozzáállás alakulhat ki a célnyelv iránt. Резюме В даній роботі робиться спроба ви-явити особливості впливу вікового фактору на процес вивчення іноземної мови. Огляд літератури по темі спростовує уявлення про те, що з точки зору навчання іноземної мови, діти є завжди успішнішими, у порівнянні із дорослими.Вивчення іноземної мови в ди-тинстві приносить результати тільки пізніше, в основному після закінчення школи. Варто зазначити, що існують як прихильники по-чатку навчання іноземної мови в дитинстві, так і такі, що не розділяють цей погляд. На даному етапі вчені поділяють точку зору, що вивчення іноземної мови необхідно розпо-чинати в дитинстві, але для цього потрібно створити сприятливі умови навчання. Якщо навчальна програма, методи навчання, роз-клад уроків, кількість годин та підручники не відповідають вимогам або немає кваліфі-кованих спеціалістів, то краще розпочинати навчання іноземної мови на пізнішому етапі, щоб у учнів не сформувалось негативне став-лення до вивчення іноземної мови.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/254
ISBN: 978-966-7966-78-2
Appears in Collections:Lechner Ilona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Altersspezifische Merkmale des Fremdsprachenerwerbs und Fremdsprachunterrichts_vagott.pdfIn Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2009. VIII. évfolyam, 2. kötet. pp. 125-135.515.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.