Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/268
Title: A bűn-fogalom konceptualizációja a Biblia szövege alapján
Authors: Lechner Ilona
Ilona Lekhner
Лехнер Ілона
Keywords: metaforikus konceptualizáció;bűn;Biblia;fogalmi metafora
Issue Date: 2015
Publisher: Tinta Kiadó
Type: Article
Citation: In Gecső Tamás; Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép. Budapest, Tinta Kiadó, 2015. pp. 141-148.
Abstract: A bűn szorosan összekapcsolódik a vallással. Jelen tanulmány viszont a fogalom különböző egyházak által meghatározott definícióján túlmenően nem foglalkozik annak részletes teológiai értelmezésével. A dolgozatban a fogalmat kognitív nyelvészeti oldalról közelítem meg a Biblia nyelvi anyagát tanulmányozva. A cél tehát annak felderítése, hogy a Bibliát olvasva az emberek hogyan konceptualizálják a ’bűn’ fogalmat. Rövid áttekintést nyújtok magáról a metaforikus konceptualizálás folyamatáról, majd következő lépésként rátérek a kutatás tárgyára, a ’bűn’ fogalomra.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/268
ISBN: 978-963-4090-22-9
Appears in Collections:Lechner Ilona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A bűn-fogalom konceptualizációja a Biblia szövege alapján..pdfIn Gecső Tamás; Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép. Budapest, Tinta Kiadó, 2015. pp. 141-148.428.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.