Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/277
Title: Підходи до розвитку фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США: загальні тенденції
Authors: Леврінц Маріанна
Lőrincz Marianna
Levrints Marianna
Keywords: фахова компетентність;учитель іноземних мов;підготовка вчителів-філологів;стандарти професійної підготовки та розвитку вчителів;США
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка
Type: Article
Citation: In Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. 2019. № 10 (94). pp. 222−232.
Series/Report no.: № 10 (94)
Abstract: У статті висвітляятьсѐ основні тенденції й підходи до розвитку фахової компетентності здобувачів філолого-педагогічної іншомовної освіти в США. У дослідженні застосовано низку теоретичних методів: аналіз, синтез, абстрагуваннѐ й узагальненнѐ концептуальних та емпіричних напрацявань. Сучасними тенденціѐми у формуванні компетентності майбутніх учителів-філологів ю наданнѐ винѐткового значеннѐ розвитку іншомовної комунікативної компетентності, посиленнѐ контроля за ѐкістя фахової підготовки вчителів іноземних мов, імплементаціѐ зовнішньої системи звітності, удоцільненнѐ змісту фахової підготовки за рахунок розширеннѐ його вузькоспеціальної наповненості й практичної зоріюнтованості, наскрізна педагогічна практика, колабораціѐ між учасниками різнорівневих освітніх закладів, менторство та підтримка початкуячих педагогів тощо.
Description: https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8579 repository.sspu.edu.ua › handle a webhely
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/277
ISSN: 2312-5993
2414-9799
Appears in Collections:Lőrincz Marianna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sztattya 2019_vagott.pdfIn Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. 2019. № 10 (94). pp. 222−232.1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.