Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/279
Title: Розвиток культурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у педагогічній теорії і практиці США
Authors: Леврінц Маріанна
Lőrincz Marianna
Levrints Marianna
Keywords: культурологічна компетентність;культура;дидактичні підходи;вчитель іноземних мов;вища педагогічна освіта;стандарти освіти;США
Issue Date: 2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Type: Article
Citation: In Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. 11 (395). pp. 97−103.
Series/Report no.: 11 (395)
Abstract: У статті здійснено аналіз тенденцій і дидактичних підходів до розвитку іншомовної культурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США. На підставі опрацювання навчальної документації програм підготовки вчителів іноземних мов, освітніх стандартів і науково-емпіричної літератури з’ясовано, що культурологічна компетентність вчителя-філолога належить до комплексу загальнопрофесійної компетентності, зокрема, методичної і в межах комунікативної – до соціокультурної та міжкультурної компетентностей. Переосмислення соціальних і професійних ролей вчителя іноземних мов зумовило включення культурознавчої компетентності до переліку всіх пунктів стандартів іншомовної освіти та деяких пунктів стандартів професійної підготовки і розвитку вчителів іноземних мов. Акцентування означеної компетентності у нормативних документах позначилось на пошуці ефективних підходів до її формування в галузі педагогічної освіти США.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/279
ISSN: 1729-360X
Appears in Collections:Lőrincz Marianna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Culturolohichna-29-35_vagott.pdfIn Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. 11 (395). pp. 97−103.365.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.