Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/312
Title: Трансформація концептуальних положень системи підготовки вчителів іноземних мов у США
Authors: Леврінц Маріанна
Lőrincz Marianna
Levrints Marianna
Keywords: система підготовки вчителів іноземних мов;концептуальні положення;трансформація;наукове знання;США
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка
Type: Article
Citation: In Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. 2020. № 1 (95). pp. 30−38.
Series/Report no.: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал;№ 1 (95), 2020
Abstract: Метою статті є аналіз трансформацій концептуальних положень у галузі підготовки вчителів іноземних мов у США. Дослідження виконано із застосуванням методів системного аналізу й узагальнення тенденцій розвитку теоретико-методологічних засад сфери іншомовної педагогічної освіти. З’ясовано, що в сучасній науково-світоглядній картині американських освітян на передній план виступили концептуальні ідеї соціалконструктивізму, критичної педагогіки, гуманізму й постпозитивістька епістемологія, оформившись у соціокультурній парадигмі. Основними тенденціями розвитку методологічних підвалин галузі є перехід від трансмісійної до колаборативної, транзакційної та перетворювальної моделей у вищій освіті; від тренувальної до розвивальної парадигми підготовки вчителів-філологів; відбувається переосмислення ролі студента в процесі навчально-професійної діяльності. Оновлена концептуальна парадигма характеризується відмовою від ідеї прямолінійності в розбудові наукового знання на користь переосмислення ролі особистості в перетворенні знаннєвої бази, освітнього середовища та соціокультурного контексту.
Description: https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9041
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/312
ISSN: 2312-5993
2414-9799
Appears in Collections:Lőrincz Marianna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Transformacia_vagott.pdfIn Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. 2020. № 1 (95). pp. 30−38.1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.