Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/314
Title: Підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США
Authors: Леврінц Маріанна
Lőrincz Marianna
Levrints Marianna
Keywords: іншомовна комунікативна компетентність;підготовка вчителів-філологів;іноземні мови;іншомовна освіта;підхід;метод;США
Issue Date: 2020
Publisher: Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка
Type: Article
Citation: In Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Випуск 186. pp. 128−132.
Series/Report no.: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка;Випуск 186 (2020)
Abstract: У статті представлені результати вивчення підходів до формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів в університетах США. З’ясовано, що основними тенденціями, властивими сучасній системі іншомовної освіти США, є підвищення вимог до рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності здобувачів філолого-педагогічної освіти, а також відмова від методичного догматизму. Сучасними підходами, які набули поширеності в галузі американської іншомовної освіти є навчання іноземної мови через виконання завдань та навчання іноземної мови через зміст навчальних дисциплін/спеціальності.
Description: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/issue/view/11/14
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/314
ISBN: 978–7406–57–8
ISSN: 2415–7988
2521–1919
Appears in Collections:Lőrincz Marianna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Communicative 2020_vagott.pdfIn Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Випуск 186. pp. 128−132.919.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.