Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/540
Title: Підходи до здійснення освіти дорослих у Великій Британії
Authors: Орос Ільдіко
Orosz Ildikó
Oros Ildiko
Keywords: освіта дорослих;Велика Британія
Issue Date: 2018
Publisher: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка
Type: Article
Citation: In Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2018. Випуск 173. с. 12-18.
Series/Report no.: Серія: Педагогічні науки; Випуск 173
Abstract: Резюме. Важливого значення в контексті сучасних процесів глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства набуває освіта дорослих. Її нова роль визначається піднесенням її суспільної значущості і цінності, змінами в умовах діяльності людей упродовж життя, а також певними віковими, психологічними, соціальними особливостями дорослих. Оскільки освіта дорослих – це пролонгований процес життєвого розвитку людини, що відбувається впродовж усього життя, швидкоплинність змін у сучасному суспільстві об'єктивно зумовило необхідність формування особистості, здатної до адекватного сприйняття і творення таких змін як природної норми. Водночас, адаптація до цих змін неможлива без задоволення освітніх потреб людини впродовж життя.
Description: https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/173/3.pdf
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/540
ISBN: 978–7406–57–8
ISSN: 2415-7988 (Print)
2521-1919 (Online)
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdfIn Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2018. Випуск 173. с. 12-18.1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.