Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/549
Title: A kárpátaljai magyar egyházi líceumok jövője
Authors: Orosz Ildikó
Орос Ільдіко
Oros Ildiko
Keywords: tanári pálya;oktatás;egyházi líceumok;Kárpátalja
Issue Date: 2012
Publisher: Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD-H)
Type: dc.type.study
Citation: In Pusztai Gabriella - Fenyő Imre - Engler Ágnes (szerk.): A tanárok tanárának lenni... Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD-H), 2012. pp. 369-387.
Abstract: A kárpátaljai egyházi líceumok az 1980-as évek végén elindult eseményeknek köszönhetően jöttek létre. A politikai szorítás enyhülésére először az anyaországi egyházak reagáltak. Az erősen megfogyatkozott kárpátaljai lelkészek az anyaországiak segítségét kérték az egyházi értelmiség újjászervezése, kinevelése terén. A református egyháznál sok olyan lelkész teljesített szolgálatot akkortájt, akik a szovjetrendszer idején az illegálisan működő kárpátaljai lelkészképző tanfolyam elvégzése után kapták meg a palástot. A magyarországi teológiák szívesen fogadták a delegált fiatalokat, akiket az első években személyes kapcsolatok révén válogattak ki, és így tanulmányi teljesítményeikkel a fogadó intézmények nem mindig voltak megelégedve. A sikertelenség okát a kárpátaljai magyar középiskolák alacsony oktatási színvonalában látták, és egyéves hétvégi felkészítőt szervezetek a jelöltek számára Beregszászban. Az előkészítő elvégzése után viszont mindenkinek ajánlást adtak, így lényeges változás a korábbi helyzethez képest nem történt. A lelkészek újraszervezték a hittanoktatást, az egyházi kórusokat.
Description: https://mek.oszk.hu/12300/12325/
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/549
ISBN: 978-963-08-4644-8
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23Orosz Ildikó_A kárpátaljai magyar egyházi líceumok jövője (1).pdfIn Pusztai Gabriella - Fenyő Imre - Engler Ágnes (szerk.): A tanárok tanárának lenni... Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD-H), 2012. pp. 369-387.1.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons