Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/555
Title: A magyar anyanyelvű/anyanyelvi oktatás és képzés helyzete Kárpátalján (1991-2010)
Authors: Orosz Ildikó
Oros Ildiko
Орос Ільдіко
Keywords: Kárpátalja;Ukrajna;felsőoktatás;anyanyelvi oktatás;az oktatási rendszer jogi keretei;etnikai kisebbség;magyarok;magyarság;közoktatás
Issue Date: 2010
Publisher: PoliPrint Kft.
Type: dc.type.researchStudy
Citation: In A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2010. Ungvár, PoliPrint Kft., 2010. pp. 87-136.
Abstract: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének fő kutatási területe a történelem és a társadalomtudomány. A kutatásaink nagy részét a kárpátaljai magyar közösséget érintő, érdeklő és életét befolyásoló társadalmi folyamatokra, a leginkább aktuális kérdésekre fókuszáljuk, gyűjtjük az erre vonatkozó információkat. Az utóbbi másfél évtizedben az egyik téma, ami kisebbségi közegben érthetően leginkább foglalkoztatta a közvéleményt az anyanyelvű/anyanyelvi oktatás lehetőségei Kárpátalján. Számos egyéni, csoportos, intézményi, nemzetközi kutatásban vettünk részt, például: Mozaik2001, A határon túli felsőoktatási és K+F támogatások és hasznosulásuk 1999 és 2000 között (2004–2006), KárpátPanel(2007), hogy csak a legnagyobb nemzetközi projekteket említsük. Az adott kutatások alapján számos publikáció, kiadvány született, ami kis példányszáma miatt nem biztos, hogy eljutott, hozzáférhetővé vált a téma iránt érdeklődők számára. Az MTA Regionális Kutatások Központja 2007-ben felkérte intézményünket, hogy készítsük el a nagyhírű régiók sorozatának Kárpátalja kötetét a regionális kutatások szempontrendszerének figyelembevételével. Ez számunkra új kihívást jelentett, egyrészt azért, mert nem egy szűkebb, általunk gyakorolt területről kellett képet adni azoknak, akik egyáltalán nem vagy alig ismerik a régiót, hanem azért is, mert ez egy komplex, több tudományt átfogó, de egységes szempontrendszer alapján elvárt munka, mely több, korábban az intézményhez nem kapcsolódó tanszék munkatársainak bevonását igényelte. A kötet előkészítése kapcsán végül is kirajzolódott egy új, a regionális kutatás területén hatékonyan tevékenykedni képes műhely lehetősége, amiért köszönettel tartozunk az MTA RKK-nak mint kezdeményezőnek. A 2009-ben megjelent kötet terjedelme, szerkesztői szempontjai miatt a tanulmányok túlnyomó többsége teljességében nem jelenhetett meg, kimaradt mintegy százötven oldalnyi anyag. Ezért célszerűnek tartjuk, hogy a különböző publikációs lehetőségeket kihasználva az adott tanulmányok teljes terjedelmükben, a szerzők eredeti elképzeléseinek megfelelően is napvilágot lássanak. Ez a tanulmány a kárpátaljai oktatás helyzetének a huszonegyedik század első évtizedében tapasztalt állapotát igyekszik bemutatni a korábbi kutatások felhasználásával, azaz egyfajta szintézise a rendszerváltás húsz esztendejének.
Description: http://www.kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/Lehoczky_pdf.pdf
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/130464
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/555
ISBN: 978-966-7966-90-4
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orosz_I_A_magyar_anyanyelvu_anyanyelvi_oktatas_es_kepzes_helyzete_Karpataljan_2010.pdfIn A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2010. Ungvár, PoliPrint Kft., 2010. pp. 87-136.1.2 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons