Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/559
Title: Karrierutak vagy parkolópályák? Frissdiplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igényei a Kárpát-medencében
Authors: Molnár Eleonóra
Orosz Ildikó
Oros Ildiko
Орос Ільдіко
Keywords: felsőoktatás;karrier;migráció;Kárpát-medence
Issue Date: 2009
Publisher: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
Type: dc.type.chapter
Citation: In Molnár Eleonóra, Orosz Ildikó: Oktatásügy határon. Ungvár, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2009. pp. 41-90.
Abstract: Az ukrajnai felsőoktatás bonyolult szerkezetű. Az érettségiig az oktatás háromfokozatú intézményi szerkezetben működik. Az elemi iskolák (1-4. oszt.) első fokozatú, az általános iskolák (5-9. oszt.) második fokozatú intézménynek számítanak. Harmadik fokozatú oktatási intézménynek számítanak az érettségit biztosító 10-11./12. évfolyamokkal rendelkező iskolák, ugyanis a különböző fokozatú oktatási intézmények működhetnek külön-külön is, de egy egységként is. A 9. osztály, tehát az alapiskola után 5 vizsga alapján kimeneti bizonyítványt kap mindenki, amit nem teljes középfokú végzettségnek hívnak, és itt van lehetősége a végzősöknek, hogy tanulmányaikat vagy az általános érettségit biztosító középiskolákban/líceumokban folytassák, vagy a felsőoktatás rendszeréhez tartozó különböző szintű intézményekben. A felsőoktatás rendszere 4 szintű. I-II. szintű felsőoktatási intézménynek számí­ tanak Ukrajnában az általános iskola 9. osztálya után választható 4-5 éves képzést biztosító „college-ek”, technikumok, amelyek „molodsij szpecialiszt”2 oklevelet adnak a diákoknak. Egyes II. szintű felsőoktatási intézmények a megfelelő akkreditáció után baccalaureátusi fokozatú diplomát is adnak, amit tanulmányaik folytatásával szerez­ nek meg a diákok. A II-III-IV. szintű felsőoktatási intézményekben a képzés többféle, vagyis egymásra épülő képzések révén több szintű oklevelet lehet szerezni. Ezen oktatási intézményekben általában az érettségire épülő négyéves, nyolcszemeszteres képzés révén szerezhetik meg a felsőfokú képesítés baccalaureátusi fokozatát, majd egyéves képzés után attól függően, hogy milyen tartalmi kurzusra nyert felvételt a diák, „speciálist” vagy „magiszter” fokozatú diplomát kaphat. Mindkét fokozat egyetemi szintűnek számít és feljogosítja a végzőst, hogy tanulmányait aspirantúrán, vagyis doktori képzésben folytassa. A II. fokozaton akkreditált felsőoktatási intézmények általában „molodsij szpecialiszt” (junior speciálist), illetve „bakalavr” (baccalaureátusi) diploma kiadására jogosultak. A III-IV. fokozatú felsőoktatási intézmények akkreditációs en­ gedélyei alapján minden szintű képzést folytathatnak. A IV. fokozatú intézményeknek van joguk doktori iskolák működtetésére, vagyis azon oktatási intézmények számítanak fokozatúnak, amelyek doktori iskola működtetésére is rendelkeznek akkreditációs engedéllyel. Az 1996-os oktatási törvénymódosítás után Ukrajnában azon felsőoktatási intézményeket, melyek a legnagyobb hagyománnyal rendelkeztek, nemzeti egyetemi státusba helyezték. Ezen nemzeti egyetemeket az ország vezető egyetemeiként tartják számon, és V. fokozatú kiemelt intézményként működnek. Az európai gyakorlatnak megfelelő felsőoktatási intézmények, így az ukrajnai III-V. fokozatú felsőoktatási intézmények közül is általában a III. fokozatúak az európai értelemben vett főiskolák, a IV-V. fokozatúak az egyetemek. Kutatásunk témájának értelmében a továbbiakban a III-IV. szintű felsőoktatási intézményekben végzett különböző szintű diplomát szerzett fiatalok karrierjének alakulásával fogunk foglalkozni.
Description: https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/137473
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/559
ISBN: 978-966-7670-40-5
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Molnar_E_Orosz_I_Karrierutak_vagy_parkolopalyak_2009.pdfIn Molnár Eleonóra, Orosz Ildikó: Oktatásügy határon. Ungvár, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2009. pp. 41-90.2.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons