Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/566
Title: A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999)
Authors: Orosz Ildikó
Oros Ildiko
Орос Ільдіко
Keywords: oktatás;kárpátaljai magyarok;magyar nyelvű oktatás;felsőfokú képzés
Issue Date: 2005
Publisher: PoliPrint Kft.
Type: dc.type.monograph
Citation: Orosz Ildikó: A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999). Ungvár, PoliPrint Kft., 2005. 184 p.
Abstract: A 20. század utolsó évtizedének politikai változásai ismét átrajzolták Európa térképét. A szovjet birodalom felbomlása lavinaként indította el azokat a változásokat, amelyek új államok kialakulását eredményezték, segítették a kettészakított Németország egyesítését, megszüntették a vasfüggönyt Kelet- és Nyugat-Európa között. Ezek a politikai változások együtt jártak a társadalmi és kulturális életben bekövetkező változásokkal, s nagyot változott az oktatás, azon belül a kisebbségi oktatás helyzete is. A jelen kötet fő célja a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyzetének, a körülményekben beállt változásoknak a bemutatása, a tendenciák felvázolása, az 1989-1999 közötti esztendők mérlegének megvonása a kisebbség helyzetének figyelembevételével, az oktatás társadalmi meghatározottsága alapján. A kötet a szakirodalom feltárása után dokumentumelemzéssel vázolja azokat a politikai folyamatokat, amelyek az új ukrán állam kialakulása után az oktatásra, ezen belül a kisebbségek, így a kárpátaljai magyarok oktatására hatottak. Keresi azokat a tendenciákat, amelyek az ukrán oktatási rendszer szerkezeti és tartalmi alakulását befolyásolták/befolyásolják. A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás változásainak mibenlétét, folyamatát az új intézmények létrejöttéről készített esettanulmányok alapján tárja fel. A statisztikai módszerek és elemzések, az adatok elemi vizsgálata alapján képet nyújt az iskolák helyzetéről, a tanulólétszám alakulásáról, a tanári állomány és az iskolák gazdasági helyzetéről Kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyzetét, fejlődését elemzi az 1989-1999 közötti időszakban a monográfia. Forrásmunkák, statisztikai adatok alapján mutatja be a régió magyar oktatási intézményrendszerének fejlődési tendenciáit a kor történelmi-politikai kontextusába ágyazva.
Резюме. У монографії розглядаються стан і процес розвитку угорськомовної освіти Закарпаття у її різноманітних формах і способах функціонування у період 1989-1999 рр. На основі джерельних матеріалів розкрито основні тенденції та особливості освітньої системи угорської спільноти регіону в контексті історичної, політичної епохи.
Description: http://ns2.kmf.uz.ua:8042/browse/search?query=%C3%A1llamis%C3%A1g
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/566
ISBN: 966-7966-30-5
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52A magyar nyelvu oktatas helyze - Orosz Ildiko_872.pdfOrosz Ildikó: A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999). Ungvár, PoliPrint, 2005. 184 p.2.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons