Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/568
Title: Nyelvoktatás - kinek, mikor, hogyan?
Authors: Orosz Ildikó
Орос Ільдіко
Oros Ildiko
Keywords: oktatás;idegennyelv;kisebbség;Kárpátalja
Issue Date: 2004
Type: dc.type.conferenceAnnouncement
Citation: In Huszti Ilona (szerk.): Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben. Ungvár, PoliPrint, 2004. pp. 53-68.
Abstract: A nyelvoktatás mikéntje a XXI. században fontos kérdéssé válik, mert az érvényesülés egyik alapfeltétele a két, de inkább többnyelvűség. A nyelvoktatás szerepe az egyén társadalmi mobilitása szempontjából így felértékelődik, ezért célszerű a tanulásra, nyelvtanulásra vonatkozó alapvető pedagógiai isme­ reteket összefoglalnunk a kárpátaljai helyzet függvényében, igaz, idő- és terjedelmi korlátok miatt csak az alapkérdések és elméletek áttekintésével. A nyelvoktatást sokan módszertani, azaz technikai kérdésnek tekintik, ami a „pedagógus - iparos” szerepfelfogásból fakad, és úgy tartják, hogy egyedül a tanár felelőssége a nyelv/nyelvek megtanítása tanítványaiknak, melyre egyéb tényező nincs hatással. Ez egy nagyon leegyszerűsített modell, és abból a szempontból igaz, hogy a jó nyelvoktatás egyik feltétele valóban a hatékony módszerek, tehát eljárások alkalmazása. A probléma adott megközelítése csak a hogyan kérdésre koncentrál, holott a pedagógus feladata sokkal bonyolultabb, mert munkájára több tényező hat. Tekintsünk át néhányat ezen tényezők közül, illetve a hatékony nyelvoktatásra vonatkozó elméletek egy részét, és vessük össze a kárpátaljai helyzettel.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/568
ISBN: 966-7966-22-4
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Orosz Ildikó

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54Orosz-Ildikó-Nyelvoktatás-kinek-mikor-hogyan (1).pdfIn Huszti Ilona (szerk.): Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben. Ungvár, PoliPrint, 2004. pp. 53-68.652.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons