Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/591
Title: Kik a lemorzsolódó hallgatók?
Authors: Pallay, Katalin
Pusztai, Gabriella
Fényes, Hajnalka
Szigeti, Fruzsina
Keywords: felsőoktatás;lemorzsolódás;hallgatók
Issue Date: 2019
Publisher: Debreceni Egyetemi Kiadó
Type: Book chapter
Series/Report no.: Régió és oktatás;XIII
Abstract: A relatíve nagyarányú s az emberi és anyagi tőke össztársadalmi, egyéni, intézményiveszteségét jelentő hallgatói lemorzsolódás jelenségének értelmezése lehetetlen a lemorzsolódott hallgatók vizsgálata nélkül. Jelen tanulmányban a 605 lemorzsolódott hallgató adatait tartalmazó DEPART 2018 adatbázis elemzése során elsősorban a felsőoktatási lemorzsolódási szcenáriók azonosítására törekedtünk, felhívva a figyelmet arra, hogy a lemorzsolódás összetett jelenség. A hallgatók saját lemorzsolódásuk értelmezése és értékelése tárgyában adott válaszaira támaszkodva előbb négy hallgatói klasztert alkottunk, majd összehasonlítottuk a csoportokat társadalmi-kulturális hátterük és a felsőoktatás lemorzsolódással kapcsolatos döntéseik és értékelésük mentén. A tanulmány legfontosabb eredménye, hogy a nemzetközi lemorzsolódástípusokon túl új csoportot is azonosít, valamint plasztikus képet nyújt a csoportok közötti sokszínű különbségekről, túllépve ezáltal a lemorzsolódott hallgató túláltalánosított képén.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/591
ISBN: 9789633188118
ISSN: 2060-2596
Appears in Collections:Pallay Katalin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KozmaPolisz.pdfIn: Pusztai Gabriella – Engler Ágnes – Kocsis Zsófia (szerk.): KozmaPolisz Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 2019. 249–260.621.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.