Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/120
Title: A comparative analysis of foreign language curricula in independent Ukraine (from 1998 to 2020)
Other Titles: Порівняльний аналіз навчальних програм з іноземних мов у незалежній Україні (з 1998 по 2020 рр.)
Сравнительный анализ учебных программ по иностранному языку в независимой Украине (с 1998 по 2020 год)
Authors: Huszti, Ilona
Keywords: foreign language curricula in Ukraine;CEFR levels;number of weekly hours in English;concentric and linear structures of curricula
Issue Date: 2020
Publisher: Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetem / Київський національний лінгвістичний університет
Type: Article
Series/Report no.: Messenger of Kyiv National Linguistic University. Pedagogy and Psychology Series. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія;Випуск 32, 2020
Abstract: The present theoretical paper attempts to introduce, analyse, compare and contrast the foreign language curricula in use at various periods of time in the independent Ukraine between 1998 and 2020. The analysis mainly focuses on the foreign language curricula in Ukraine in general and the concentric structure of curricula in particular. Curricula applied in ordinary schools (not specialized ones) lie in the centre of attention of this investigation. The article presents the findings of document analysis as a research instrument. Анотація. Вступ. Сьогодні в загальноосвітніх школах України викладають переважно чотири іноземні мови: англійську, німецьку, французьку та іспанську. Кількість шкіл у державі, які забезпечують навчання іноземних мов на базовому (середньому) рівні, вища порівняно з тими, де навчання іноземних мов забезпечено на підвищеному рівні. Це означає, що більшість шкіл у процесі навчання іноземних мов керується стандартною навчальною програмою, а не спеціалізованою. Мета. Наша мета – проаналізувати навчальні програми з англійської мови, які використовувалися і наразі використовуються у загальноосвітніх школах незалежної України для навчання іноземних мов. Методи. З метою порівняння різних навчальних програм було досліджено документи, які виконують функції регулювання навчання іноземних мов. Результати. Результати дослідження показали, що була певна схожість, але все ж таки переважали відмінності між навчальними програмами, які використовувалися в різні часи в Україні для навчання іноземних мов. По-перше, усі три досліджувані навчальні програми (а саме: навчальна програма 1998 року, 2005 та 2018 року) містять змістові компоненти, які є обов’язковими для навчальних програм з іноземної мови, а саме: вимова, граматика, лексичний запас, прагматичні елементи, міжкультурні елементи, тексти, завдання, вправи та стратегії. Варто зазначити, що у всіх трьох навчальних програмах визначено цілі, яких мають досягти учні, проте лише найновіші навчальні програми орієнтуються на європейські стандарти, яких не віднайти у навчальній програмі 1998 року. У навчальних програмах 2005 та 2018 років вказано конкретні рівні володіння іноземною мовою, яких повинні досягати учні, а саме: рівень А1 в кінці початкової школи (4 клас), рівень А2 в кінці базової школи (9 клас) та рівень В1 при закінченні середньої школи (11 клас). Навчальна програма на 2018 рік дає чіткі вказівки щодо основних завдань у процесі навчання іноземних мов у початковій школі України. Однак мовно-тематичний зміст, яким мають оволодіти учні в 1-4 класах, замість цілеспрямованого і однозначного переліку всіх розмовних тем, у рамках яких повинні розмовляти учні, подається лише нечітким списком. Висновки. Необхідні подальші дослідження та зіставлення попередніх навчальних програм з іноземної мови із сучасними навчальними програмами «Нової української школи» для навчання іноземних мов у початкових та старших класах з метою виявлення їх недоліків та врахування пріоритетних дієвих новоуведень.
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/120
ISSN: 2412-9283
Appears in Collections:Huszti Ilona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
207753-467691-1-SM.pdfIn: Messenger of Kyiv National Linguistic University. Pedagogy and Psychology Series. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Випуск 32, p. 30-39.419.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.