Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/138
Title: Традиции «Войны и мира» Л. Н. Толстого в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба»
Authors: Барань Адальберт
Bárány Béla
Baran Adalbert
Keywords: Василий Гроссман;Лев Николаевич Толстой;«Жизнь и судьба;авторский взгляд;сопоставление;«Война и мир»
Issue Date: 2009
Publisher: PoliPrint Kft.
Type: dc.type.article
Citation: In Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2009. VIII. évfolyam, 2. kötet. pp. 215-227.
Series/Report no.: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VIII. évfolyam, 2. kötet
Abstract: Резюме. Установление своеобразных параллелей и аналогий между традициями написания двух монументальных романов русской литературы и культуры ХIX-XX века – «Войны и мира» Л.Н. Толстого и «Жизни и судьбы» В. Гроссмана – является темой обширного и серьезного исследования. Главная задача данной работы – сравнение и противопоставление тех авторских, стилевых, повествующих и содержательных аспектов анализируемых романов, которые могли бы послужить коренными, основными указателями исторических событий не только в жизни России ХIX-XX века, но и далеко за пределами. Встановлення своєрідних паралелей між традиціями написання двох монументальних романів російської літератури та культури XIX–XX століття – „Війна і мир” Л. Н. Толстого та „Життя і доля” В. Гроссмана є темою маштабного дослідження. Головним завданням цієї роботи є встановлення тих ідейних, стильових і змістових властивостей досліджуваних романів, які лежать в основі спільних та розбіжних авторських поглядів, зумовлюють їх взаємовплив у процесі художнього зображення письменниками важливих історичних подій в житті Росії XIX–XX століття i за її кордонами. Увага письменників зосереджена не тільки на важливих історичних моментах, а й на безпосередній ролі людини в цих подіях. Л. Н. Толстой та В. Гроссман вражають читача, в першу чергу, тим, як вони зображують війну та людину на війні. В центрі роману „Життя і доля” є напад Гітлера на Радянський Союз та Сталінградська битва, а в романі „Війна і мир” – напад Наполеона на Росію та Бородинська битва. Обидві події мали вирішальний вплив не тільки на хід війни у відповідну історичну епоху, але і на життя героїв романів, через яких втілені погляди В. Гроссмана і Л. Н. Толстого.
A XIX. századi orosz irodalom két kimagasló alkotásának összehasonlítása áll e tanulmány középpontjában. L. N. Tolsztoj Háború és béke, valamint V. Grosszman Élet és sorscímű regényének megírása között sajátságos párhuzamok, hagyományok figyelhetők meg. E vizsgálódás messzemenő kutatómunkát igényel, ugyanis középpontjába azok az eszmei, stílusbeli és tartalmi jegyek kerülnek, melyeket a XIX. és XX. századi orosz történelmi események – orosz és külhoni – hasonló és különböző szerzői megítélése határoz meg. E két művész az ember szerepére ugyanúgy figyel, miként a történelmi eseményekre. Így L. N. Tolsztoj és V. Grosszman a háború és az ember viszonyának feltárásával jeleskedik. A Háború és béke középpontjába Napóleon oroszországi hadjárata, a borogyinói csata, az Élet és sorséba pedig a hitleri invázió s a sztálingrádi ütközet kerül. Mindkét esemény mindkét korban meghatározóan hatott a háborúk végkimenetelére, akárcsak e két mű szereplőinek egész életére is. És ezek láttatásában ölt testet L. N. Tolsztoj, valamint V. Grosszman művészi szemlélete.
Резюме. Встановлення своєрідних паралелей між традиціями написання двох монументальних романів російської літератури та культури XIX–XX століття – „Війна і мир” Л. Н. Толстого та „Життя і доля” В. Гроссмана є темою маштабного дослідження. Головним завданням цієї роботи є встановлення тих ідейних, стильових і змістових властивостей досліджуваних романів, які лежать в основі спільних та розбіжних авторських поглядів, зумовлюють їх взаємовплив у процесі художнього зображення письменниками важливих історичних подій в житті Росії XIX–XX століття i за її кордонами. Увага письменників зосереджена не тільки на важливих історичних моментах, а й на безпосередній ролі людини в цих подіях. Л. Н. Толстой та В. Гроссман вражають читача, в першу чергу, тим, як вони зображують війну та людину на війні. В центрі роману „Життя і доля” є напад Гітлера на Радянський Союз та Сталінградська битва, а в романі „Війна і мир” – напад Наполеона на Росію та Бородинська битва. Обидві події мали вирішальний вплив не тільки на хід війни у відповідну історичну епоху, але і на життя героїв романів, через яких втілені погляди В. Гроссмана і Л. Н. Толстого.
Description: https://www.kmf.uz.ua/hun114/letoltes/acta/acta2009_2.pdf
https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/92483
URI: http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/138
ISBN: 978-966-7966-78-2
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
Appears in Collections:Acta Academiae Beregsasiensis
Bárány Béla

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barany_B_Tradicii_Vojni_i_mira_2009.pdfIn Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2009. VIII. évfolyam, 2. kötet. pp. 215-227.336.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons